herb_bilgoraj
Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku przekazana została przez Starostę Biłgorajskiego podczas obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła się w ostatni czwartek, 27 września. Prezentujemy treść wystąpienia Starosty Mariana Tokarskiego:
Dochody budżetu powiatu w I półroczu roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości 45.656.476,33 zł (co stanowiło 52,24% planu), z tego dochody bieżące powiatu wyniosły 43.672.828,49 zł, (co stanowi 52,76% planu), a dochody majątkowe wyniosły 1.983.647,84 zł (tj. 48,07% planu).

 

17_wrzesien2012m
Upamiętniliśmy 73. rocznicę zbrojnej napaści dokonanej 17 września 1939 roku przez ZSRR na Polskę. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego wraz z dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zajął się organizacją tego spotkania. Obchody odbyły się w poniedziałek 17 września pod Krzyżem Katyńskim na cmeWzięły w nich udział: organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe, delegacje z instytucji i zakładów pracy. Powiat Biłgorajski reprezentowali Starosta Marian Tokarski oraz Etatowy Członek Zarządu Józef Czarny. Samorząd Biłgoraja reprezentował Wiceburmistrz Michał Dec oraz Przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha. Na uroczystość licznie przybyła młodzież szkolna.ntarzu przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju.

 

awanse-m
Szesnastu pedagogów ze szkół podległych Powiatowi Biłgorajskiemu otrzymało nominację na nauczyciela mianowanego. Uroczystego wręczenia awansów zawodowych dokonał Wicestarosta Biłgorajski Stanisław Schodziński w towarzystwie Jana Komana Kierownika Wydziału Edukacji w dniu 3 września.

 

dozynki2012-m
„Dożynki są dziękczynieniem – najpierw Panu Bogu, a potem dziękczynieniem za pracę ludzi, za ich trud” – te słowa ks. biskupa Jana Śrutwy padły podczas uroczystej mszy rozpoczynającej tegoroczne dożynki Powiatu Biłgorajskiego. W tym roku świętowaliśmy w pierwszą niedzielę września w Potoku Górnym.

pck-1Radny Ryszard Korniak podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która dobyła się 30 sierpnia, przekazał Starostwu Powiatowemu tytuł Członka Wspierającego PCK. Takim tytułem urząd wyróżniony został przez Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju.
- Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu. Doświadczeni wielokrotną życzliwością i hojnością jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Starostwo Powiatowe w Biłgoraju uchwałą Zarządu Oddziału Rejonowego PCK przyjęte zostało w poczet Członków Wspierających PCK. Serdecznie dziękujemy za pomoc – w imieniu PCK O/Biłgoraj mówił Ryszard Korniak radny Rady Powiatu w Biłgoraju i na ręce Starosty przekazał wyróżnienie.
Starosta Biłgorajski Marian Tokarski odbierając dokument obiecał:
- Dziękuję za to wyróżnienie i zapewniam, że na miarę naszych możliwości PCK zawsze będziemy wspierać.