herb_bilgorajZnamy już wyniki egzaminów gimnazjalnych. Okazuje się, że nasze Powiatowe Gimnazjum z Biłgoraja, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, osiągnęło bardzo dobry wynik w województwie. W przedmiotach: język polski, historia i WOS, matematyka oraz w przedmiotach przyrodniczych gimnazjum zdobyło możliwie najwięcej, bo 9 punktów skali staninowej. To ścisła czołówka województwa i najlepszy wynik w powiecie biłgorajskim! 
Takie dobre wyniki uzyskało jeszcze tylko osiem gimnazjów z województwa lubelskiego: pięć z Lublina, i po jednym gimnazjum z Zamościa, z Puław oraz z Białej Podlaskiej. To ścisła czołówka gimnazjów z najlepszymi wynikami spośród 439 w naszym województwie.
Skala staninowa – stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą. Konstruowana jest co roku po egzaminie zewnętrznym na podstawie średnich wyników wszystkich szkół, w których był on przeprowadzany.
sport2012-mPuchary, nagrody pieniężne i gratulacje - najlepsi sportowcy oraz trenerzy i działacze sportowi zostali zaproszeni przez Starostę Biłgorajskiego na spotkanie podsumowujące szkolny rok sportowy. Powiatowy Dzień Sportu, jak co roku organizowany przez samorząd Powiatu Biłgorajskiego, odbył się 19 czerwca w LO im. ONZ.

 

olimpijczycy-m
Dokładnie 153 uczniów i 77 nauczycieli zaproszonych zostało na Dzień Olimpijczyka, święto powiatowej oświaty. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego już od lat nagradza uczniów ze swoich podległych szkół, którzy zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, czy artystycznych oraz nauczycieli, którzy pomagają im w tych wysokich osiągnięciach.

 

rosja-ksiazki-mOkoło 1500 głównie książek dla dzieci zostało uroczyście przekazanych do Biblioteki Rosyjskiej Literatury Dziecięcej im. Siergieja Michałkowa działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wśród darów znajdują się także albumy z historii sztuki, słowniki, dzieła klasyków literatury rosyjskiej, czasopisma oraz zbiory multimedialne. Spotkanie odbyło się w środę, 6 czerwca. Przekazania dokonała Julia Subbotina – Michałkowa, żona pisarza.

 

wioska3-mSrebrną monetę powiatu biłgorajskiego wręczył Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, władzom Rodzinnego Domu Puchatek działającego Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia. Obchody odbyły się w czwartek, 31 maja. W liście gratulacyjnym Starosta zaznaczył:
- Już od 10 lat na terenie naszego powiatu podejmowana jest próba stworzenia dobrych warunków egzystencji małym dzieciom w trudnych życiowych sytuacjach. Dziękuję za zaangażowanie, za poświęcenie i odwagę w mierzeniu się z tymi tak bardzo skomplikowanymi problemami naszych najmłodszych.