cech1-m
Podczas spotkania z okazji 60-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju Stanisław Schodziński wyróżniony został Honorową Odznaką Rzemiosła. Jest to kolejne odznaczenie od Cechu, ponieważ wcześniej Wicestarosta odznaczony został Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza.
stypendiaonz-m
W środę, 30 maja, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty najzdolniejszej młodzieży. Wyróżniono w sumie 23 uczniów: 18 osób z liceum i 5 z gimnazjum.Dobrych wyników w nauce gratulował młodzieży Starosta Marian Tokarski: - W imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu serdecznie wam gratuluję. Ciężką pracą zdobywacie wiedzę, nie marnujecie lat spędzonych w szkole i to jest wasz największy sukces. Wszystko, co sobie teraz wypracujecie, będzie procentować przez całe Wasze życie. Dobre wyniki w szkole, to jeden z waszych pierwszych sukcesów. Niech tych sukcesów małych i dużych nie brakuje wam także w przyszłości.

 

cech2-m
 
Władze samorządowe Powiatu Biłgorajskiego przyznały srebrną monetę lokalną dla Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju. Okazją był 60-lecie istnienia Cechu. Moneta wręczona została podczas oficjalnych uroczystości, które odbyły się 26 maja. Samorząd powiatowy reprezentował Stanisław Schodziński Wicestarosta Biłgorajski.

sesja_absol-m

Głównym punktem obrad sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się w piątek 18 maja, było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za wykonanie budżetu w 2011 roku. Po wysłuchaniu podsumowania działalności w roku ubiegłym przedstawionego przez Starostę Mariana Tokarskiego radni udzielili Zarządowi absolutorium.

dzien_godnosci_-_mW środę, 16 maja, odbyły się obchody Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem był Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju, jednostka organizacyjna Powiatu Biłgorajskiego. Uczestnicy spotkali się na Placu Wolności, po czym uroczyście przemaszerowali ul. Kościuszki i udali się na plac przy Medycznym Studium Zawodowym. Tam odbyło się uroczyste otwarcie imprezy, którego dokonała Marzena Kopacz dyrektor Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego.