drogi_powodzie-mPowiat Biłgorajski otrzymał 300 tys. zł na naprawę skutków klęsk żywiołowych. Chodzi o poprawę ul Granicznej i przepustu w Moszczanicy uszkodzonych w wyniku powodzi, która nawiedziła nasz powiat w 2011 roku. Środki przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: - Otrzymaliśmy 300 tys. zł na dwa zadania. To pozwoli na sfinansowanie 80% kosztów, pozostałe 20 % trzeba będzie dołożyć ze środków budżetu powiatu. Zwrócimy się też o pomoc do lokalnych samorządów – wyjaśnił Marian Tokarski Starosta Biłgorajski.

psp-mW czwartek, 10 maja, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju obchodzili Dzień Strażaka. Życzenia strażakom składali licznie przybyli samorządowcy i przedstawiciele jednostek współpracujących. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentował Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Mirosław Późniak Przewodniczący Rady Powiatu oraz Józef Czarny Etatowy Członek Zarządu Powiatu. Tak Starosta zwrócił się do strażaków:
- W imieniu własnym oraz samorządu Powiatu Biłgorajskiego przekazuję wszystkim Strażakom z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech pełniona przez Was powinność przynosi satysfakcję i ludzką wdzięczność. Niech Święty Florian zawsze bezpiecznie prowadzi Was przez akcje - mówił Marian Tokarski.
3_maj-mTo była już 221. Rocznica uchwalenia, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, Konstytucji. Starosta Biłgorajski Marian Tokarski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak wzięli udział w uroczystościach pod urzędem miasta. Uroczystości rozpoczęto od mszy św. odprawionej w kościele Wniebowzięcia NMP. Następnie uroczysty pochód udał się na Plac Wolności, gdzie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio, odśpiewano hymn państwowy. Następnie dr Adam Balicki w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił rolę Konstytucji 3 Maja dla żyjących wówczas Polaków, jak i jej wpływ na dalsze kształtowanie się naszego państwa. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Jubileuszowym. Wspólny wieniec w imieniu mieszkańców złożyli Starosta Marian Tokarski, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Józef Czarny, Burmistrz Janusz Rosłan, Wiceburmistrz Michał Dec, Przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha oraz kombatanci: kpt. Stanisław Mazur, por. Witold Dembowski i Janina Buczek-Różańska Prezes Towarzystwa Opieki nad Majdankiem.
konkurs_plastyczny-m
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” – to hasło tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Komisja etapu powiatowego obradowała w piątek 27 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Starostwo było też organizatorem spotkania.

zakonczenie_roku-mW piątek, 27 kwietnia, tegoroczni maturzyści zakończyli rok szkolny. We wszystkich szkłach podległych Powiatowi Biłgorajskiemu, czyli: w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących i w Zespole szkół Zawodowych i Ogólnokształcących były przemówienia, kwiaty i życzenia. A wszystko bardzo wzruszające, wszak to koniec pewnego, jakże ważnego, etapu w ich życiu. Tak też było w ZSBiO, gdzie maturzystów żegnali uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i Wicestarosta Stanisław Schodziński jako reprezentant samorządu powiatowego. Nie zabrakło życzeń powodzenia na maturze, oraz dobrych wyborów kierunków studiów. Najlepsi uczniowie otrzymali upominki za wzorowe zachowanie i wyniki nauki.