spiew-mW środę, 18 kwietnia w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu odbył się V Przegląd Poezji Śpiewanej im. Marka Grechuty. Powiat Biłgorajski a w szczególności Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju reprezentowały siostry: Jagoda Zielonka – uczennica klasy II LO i Agata Zielonka – uczennica klasy I TB. Dziewczyny wystąpiły w duecie i zajęły II miejsce za wykonanie utworów: „Dni, których nie znamy” (M.Grechuta) oraz „Poranek – ku ukojeniu”.
Przegląd miał charakter konkursowy. Prezentacja obejmowała dwa utwory w języku polskim, w tym jeden autorstwa Marka Grechuty, drugi utwór dowolny (treścią i charakterem oscylujący wokół piosenki literackiej i poezji śpiewanej). Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, który ufundował nagrody. Do rywalizacji przystąpiła młodzież, reprezentująca bursy i internaty województwa lubelskiego – w sumie wystąpiło 12 wykonawców.
herb_bilgoraj
Samorząd Powiatu Biłgorajskiego ufundował nagrody w postaci zestawów regionalnych monet biłgorajskich dla młodzieży, która wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Zawody odbyły się w środę, 25 kwietnia, na terenie Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju. Wzięło w nich udział sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu. Zwyciężyła drużyna z LO im. ONZ. Zawody organizował Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju.
woda-m
Tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, w poniedziałek 23 kwietnia, były plany budowy trzech zbiorników wodnych. Rozmawiano o II etapie zbiornika Biszcza Żary, o budowie zbiornika w Brodziakach na Czarnej Ładzie i w Borowcu na Tanwi. Ich realizacja zaplanowana jest w ramach założeń Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły w województwie lubelskim.

 

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego  z organizacjami pozarządowymi  za 2011 r.”

 

Zgodnie  z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Biłgoraju  przedkłada Radzie Powiatu w Biłgoraju sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego  z organizacjami pozarządowymi za rok 2011”.

brd-mAlbumy, mapy, monety i puchary ufundował samorząd Powiatu Biłgorajskiego dla zwycięzców XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrody zwycięzcom wręczał Wicestarosta Stanisław Schodziński. W czwartek 19 kwietnia odbyły się eliminacje dla szkół podstawowych, w piątek 20 kwietnia odbyły się eliminacje dla szkół gimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Zawodnicy pisali test i zmagali się w konkurencjach praktycznych. Zawody odbyły się na miasteczku ruchu drogowego znajdującym się na autodromie należącym do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
Foto: Zenon Łój