mikolaj-mNiespodziewani, ale bardzo sympatyczni goście odwiedzili Starostwo Powiatowe w czwartek, 6 grudnia. Mikołajowa ekipa z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju odwiedziła urzędników powiatowych, rozdawała uśmiechy, świąteczne życzenia oraz cukierki. Od Starosty Biłgorajskiego chłopcy otrzymali w prezencie albumy przyrodnicze.

 

droga_ksiezpol_-_obsza-m
 
Drogi, szkoły, szpital i opieka społeczna – minęła pierwsza połowa obecnej kadencji Zarządu i Rady Powiatu w Biłgoraju. To był pracowity czas. Przedstawiamy co zostało zrobione w tym czasie przez samorząd. W ciągu tych dwóch lat ze źródeł zewnętrznych na zadania powiatowe samorząd Powiatu Biłgorajskiego pozyskał kwotę 41 mln zł, w tym: z budżetu państwa 20 mln zł, ze środków unijnych 7,5 mln zł, z innych źródeł prawie 13 mln zł. Wszystkie te środki wpłynęły na rozwój służby zdrowia, oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej i na poprawę infrastruktury samorządowej. Dodatkowo na aktywizację rynku pracy wydatkowano około 15 mln zł.

 

projekt_budowlanka-m
 
W środę, 28 listopada, w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (szkoła podległa Powiatowi Biłgorajskiemu) odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Mobilności. Uczestnicy otrzymali certyfikaty niemieckiego partnera projektu i dokumenty Europass Mobilność.Projekt skierowany był do uczniów technikum budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej. Realizowano go od stycznia br.

rosja-m

 

Moskwa – miasto ogromnych możliwości, bogate, monumentalne, miasto zapracowanych ludzi, wciąż gdzieś się spieszących; Jekaterynburg - miasto na pograniczu Europy i Azji, czwarte co do wielkości w Rosji, ośrodek przemysłu elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego, skórzanego, włókienniczego, spożywczego i materiałów budowlanych. Te dwa miasta na początku listopada odwiedziła czternastoosobowa grupa z Polski. W tej grupie była też delegacja z Powiatu Biłgorajskiego.

historycy_onz_-_m

Reprezentanci świata nauki (historycy) z Rosji, w piątek 23 listopada, odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, szkolłę podległą Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju. Wizyta w szkole była jedną z cyklu wizyt w ramach realizacji projektu „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Projekt realizuje Instytut Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie.