turniej_-_m
W niedzielę, 18 marca, odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Biłgoraj 2012 połączony z jubileuszem 20-lecia Klubu Tańca Towarzyskiego IMPULS. Blisko 500 tancerzy zaprezentowało swoje umiejętności na hali biłgorajskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, KTT IMPULS oraz Rada Rodziców MDK. Wsparcia finansowego organizatorom udzieliło m.in. Starostwo Powiatowe na czele ze Starostą Marianem Tokarskim, który pełnił rolę gospodarza imprezy.

 
logo1logo2
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J.Dechnika  w Biłgoraju rozpoczął realizację projektu „ Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość”  w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Mobilności.
Koszty podejmowanych działań w projekcie wynoszą 64 856,00 EURO , które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum budowlanego. Weźmie w nim udział młodzież kształcąca się w zawodach: murarz, posadzkarz  i technik budownictwa.
Ogółem 32 uczniów podzielonych na dwie 16 osobowe grupy wyjedzie na 2 –tygodniowe praktyki zagraniczne do Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie n/ Odrą.
W ramach praktyk uczestnicy zapoznają się z nowymi technologiami, podniosą  swoje umiejętności praktyczne oraz będą doskonalić język niemiecki w słownictwie zawodowym i w mowie potocznej. Poznają również kulturę, obyczaje i zabytki regionu Brandenburgii i Berlina. Przed wyjazdem młodzież przejdzie 36 godzinne przygotowanie pedagogiczno – językowo - kulturowe, które pomoże im odnaleźć się w nowej sytuacji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dużo wrażeń.

Halina Gołąb

Koordynator Projektu

logo3

Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie"

Projekt „ Praktyki zagraniczne dobrym startem  w przyszłość

rosja-m
Teatr – to było hasło przewodnie tegorocznego Dnia Kultury Rosji, który dobył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. W tym roku po raz pierwszy szkoła zorganizowała i przeprowadziła Powiatowy Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego. W konkursie udział wzięło dwudziestu uczniów z 11 gimnazjów powiatu biłgorajskiego. Materiały przygotowali pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, którzy także zasiedli w jury. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundował Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

ak-m
Kombatanci, młodzież szkolna oraz reprezentanci samorządu uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy powołania Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele p.w. WNMP w Biłgoraju w niedzielę 12 lutego, a we wtorek 14 lutego w ZSZiO odbyło się spotkanie okolicznościowe. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zorganizowali tegoroczne uroczystości jubileuszowe.

dsc_0037_smallRada Powiatu w Biłgoraju uchwaliła budżet na 2012 rok podczas obrad sesji w dniu 26 stycznia. Wszystkie Komisje Rady Powiatu wydały pozytywną opinię o budżecie. Również pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Więcej na BIP: www.bilgorajski.bip.lublin.pl