naszebilgorajskie1_smallPierwsza sesji Rady Powiatu w tym roku, która odbyła się w ostatnim tygodniu stycznia, miała bardzo uroczysty charakter. Jednym z punktów było wręczenie statuetek Nasze Biłgorajskie wyróżniającym się firmom z terenu powiatu biłgorajskiego. Wyróżnienia otrzymało 11 przedsiębiorców.

Od 2006 roku samorząd powiatowy wyróżnia wiodących przedsiębiorców w plebiscycie Nasze Biłgorajskie. Konkurs ma na celu promocję firm działających na terenie powiatu, które reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom. Adresowany jest do wszystkich firm, niezależnie od charakteru zakładu pracy, jego wielkości, czy liczby zatrudnionych pracowników. Wyboru dokonuje kapituła składająca się z przedstawicieli Powiatu Biłgorajskiego. Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: budownictwo, przemysł spożywczy, meblowy i przerób drewna, transport, żywność ekologiczna, turystyka, hotelarstwo i gastronomia.

logo_cop_bialetloProjekt "Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy" realizowany jest przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", które zrzesza samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

Biłgoraj, data: 03.01.2012.

GK. 6840.1.4.2011

I N F O R M A C J A

 

 

Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, iż z dniem  20.12.2011r  nastąpiła  zmiana  numeru konta bankowego  Powiatu Biłgorajskiego, na które należy dokonywać wpłat wadium.

W związku z powyższym  numer rachunku bankowego podany  w pkt.9  ogłoszenia  o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie  zabudowanej nieruchomości Powiatu Biłgorajskiego położonej przy ul. 3-go Maja w Biłgoraju, oznaczonej nr 23 ark49 o pow. 2886 m2 jest nieaktualny.

Warunkiem udziału  w przetargu  na zbycie  nieruchomości nr 23 ark.49 jest wniesienie wadium przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Biłgorajskiego  30 9602 0007 0000 0039 2000 0031  Bank Spółdzielczy w Biłgoraju nie później niż 4 dni przed przetargiem tj. do dnia 06 lutego   2012 roku”.