oplatek gmina bilgorajm„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie" - motto Matki Teresy z Kalkuty przyświecało uroczystemu spotkaniu świąteczno – noworocznemu, które 30 grudnia 2013 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Biłgoraj.

Wzięli w nim udział radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentował Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

herb powiatuZarządu Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania planowane do zlecenia w 2014 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

spalanie smiecimW sezonie zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Toksyczne, gryzące zapachy, szkodzą naszemu zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Bazując na wieloletnich wynikach wykonanych pomiarów przez inspektoraty ochrony środowiska w okresie grzewczym w powietrzu zauważalny jest wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe. Powodów takiego stanu upatruje się m. in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami, a konkretnie faktu ich spalania w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców wraz z węglem czy drewnem.

elementarze dla poloniimZ okolic Łukowej, Babic i Biłgoraja zawędrowali do Misiones – jedna z 23 prowincji Argentyny, położonej w północno - wschodniej części kraju, na obszarze Międzyrzecza przy granicy z Paragwajem i Brazylią. Ich miejscem na ziemi stała się miejscowość Wanda - nazwana tak na cześć księżniczki Wandy (tej co nie chciała Niemca).

Historia obecności Polaków w tej części Ameryki Południowej sięga początku XIX wieku, kiedy to z nurtem rzeki Parana dobił do brzegów statek o nazwie „El Guayra" z polskimi emigrantami na pokładzie. Ludzie Ci pochodzący głównie z dzisiejszych okolic kielecczyzny i lubelskiego przybyli wraz z całymi rodzinami by zasiedlić tereny porośnięte dziewiczą dżunglą. Zawędrowali tam także nasi krajanie z okolic Łukowej i Biłgoraja, kontakt z nimi nawiązał pracujący w Biłgoraju ks. dr Andrzej Niedużak.

sesja oplatkowa20 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli radni rady Powiatu w Biłgoraju, kierownicy i pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

-Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok to okres szczególny, głęboko zapisany w naszej narodowej tradycji. Wierni jej, co roku gromadzimy się wspólnie, jako wielka rodzina samorządowa, by przeżywać radość Narodzenia Pańskiego. Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, zastanawiając się nad tajemnicą Bożego Narodzenia - mówił Starosta Biłgorajski.