turniej mikolajkowy mStarosta Biłgorajski Marian Tokarski w sobotę 7 grudnia br. pomagał Świętemu Mikołajowi. Uczestniczył bowiem w XII Mikołajkowym Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych, który zorganizowany został przez biłgorajskie Koło Terenowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem".

-Szczególną radość daje realizowanie myśli i zaleceń Świętego Mikołaja, czyli obdarowywanie innych. Dziś ja trochę pomagam Mikołajowi, jak bowiem wiecie ma on dużo pracy. By osłodzić wam oczekiwanie na jego wizytę i pomóc mu nieco przyniosłem dla wszystkich cukierki, przekażę je na ręce waszych opiekunów, a oni poczęstują każdego z was – mówił podczas otwarcia Turnieju Marian Tokarski.

zlote godym5 grudnia 2013 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury ponad czterdzieści par małżeńskich świętowało Złote Gody. Dla Jubilatów przygotowano okolicznościowe adresy i upominki. Gratulacje małżonkom składali Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan i Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.

-Proszę dziś przyjąć ode mnie gratulacje i podziękowania. Niech dopisuje Państwu zdrowie i pogoda ducha, niech towarzyszy Wam obecność najbliższych i żar tego uczucia, które połączyło was przed laty. Życzę kolejnych lat szczęścia spędzonych we wzajemnym szacunku – mówił Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

dzien pracownika aocjalnegomDzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego, przypadającego na koniec listopada Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią m. in. spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.

-Pracownik socjalny to zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się osoby wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. To z Państwa pomocy korzystają przede wszystkim osoby starsze, bezrobotne, zaburzone psychicznie, upośledzone umysłowo, dzieci z rodzin patologicznych, osoby będące ofiarami przemocy, niepełnosprawni fizycznie – mówił do pracowników socjalnych podczas powiatowych obchodów Starosta Biłgorajski.

wiadukt ciosmym-Dzisiejsza inwestycja jest świadectwem wzorowego wypełniania jednego z podstawowych zadań samorządu lokalnego, do którego zalicza się budowę, modernizację i bieżące utrzymanie i administrowanie dróg powiatowych. Pragnę pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak oczekiwanego projektu - przyznała Alina Pitura dyrektor kancelarii Sejmiku.

Odremontowany obiekt inżynierii drogowej zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej łączącej dwa powiaty: Biłgorajski i Niżański oraz dwa województwa Lubelskie i Podkarpackie. Spełnia ważną rolę komunikacyjną w przewozie towarowym oraz w dostępności mieszkańców do siedziby dwóch powiatów.

herb powiatuStanowisko Zarządu Powiatu Biłgorajskiego z dnia 28 listopada 2013 roku dotyczące nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odnoszące się do tzw. "janosikowego".

Zarząd Powiatu w Biłgoraju wyraża zaniepokojenie i protestuje przeciwko kolejnym decyzjom obniżającym poziom finansowania samorządów powiatowych.

Powiat Biłgorajski obecnie zderza się z dużymi problemami finansowymi wynikającymi szczególnie z corocznie obniżanej subwencji oświatowej, w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów pomimo wzrostu kosztów utrzymania bazy obiektów szkolnych. Obecnie brak jest większych programów pomocowych dla samorządów powiatowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej, szczególnie dróg. Jedyny realny program dofinansowania na 2014 rok „Przebudowy Dróg Lokalnych" został ograniczony w finansowaniu o ponad 70%. Tylko 4 wnioski z powiatów Województwa Lubelskiego uzyska dofinansowanie na drogi powiatowe na łączną kwotę 9 mln zł, w tym Powiat Biłgorajski ma otrzymać 3 mln zł.