krwodawcy swietowalimZofia Siek, reprezentowała Starostę Mariana Tokarskiego na biłgorajskich obchodach Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Co roku w ostatnim tygodniu listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, jest to święto wszystkich polskich krwiodawców i czas podziękowań. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża od lat wpisuje się w działalność humanitarną na Ziemi Biłgorajskiej, a krwiodawstwo jest jednym z filarów tej posługi.

-Szanowni Państwo, drodzy krwiodawcy, pragnę w imieniu Samorządu Powiatowego serdecznie podziękować za organizację akcji poboru krwi, za czynny w nich udział, za świadectwo odpowiedzialności i ciągłą gotowość niesienia pomocy. Wśród odznaczeń i nagród, które będą dziś przyznawane przyjmijcie także słowa uznania. Chyle czoła przed waszą służbą i życzę wszelkiej pomyślności - mówiła w imieniu Starosty Biłgorajskiego Zofia Siek.

spotkanie ze stypendystamim18 listopada 2013 roku, w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Z wyróżnionymi uczniami szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski spotkali się członkowie Zarządu Powiatu.

W spotkaniu, które odbyło się 26 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uczestniczyli stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy. Radę Powiatu reprezentował jej Przewodniczący – Mirosław Późniak, Zarząd Powiatu reprezentowali Starosta Marian Tokarski, oraz członkowie Zarządu: Stanisław Schodziński, Józef Czarny i Jarosław Piskorski. Obecny był także kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Koman.

wieczor darczyncym-Błogosławiony Jan Paweł II mówił, iż Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Nic chyba tak dobrze nie definiuje filantropii jak wypowiedź Wielkiego Polaka. Bo filantropia, to nic innego jak działalność osób, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy materialnej, zarówno finansowej jak i rzeczowej potrzebującym – przypomniał w czasie corocznego Wieczoru Darczyńcy organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Starosta Marian Tokarski.

Uroczystość podsumowania pracy filantropijnej na Ziemi Biłgorajskiej, odbyła się w sobotę 23 listopada 2013 roku w Biłgoraju. Zgromadziła kilkadziesiąt osób, przyjaciół Fundacji, czyli osób, które od lat aktywnie włączają się w działalność filantropijną w Powiecie Biłgorajskim. Zebranych gości – wśród których znaleźli się m. in. Marian Tokarski Starosta Biłgorajski i Marian Klecha Przewodniczący Rady Miasta w Biłgoraju – przywitała Irena Gadaj – prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz profesor Janusz Solski – przewodniczący Rady Fundacji.

koncert cecylianskim24 listopada, w kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju odbył się XVI Koncert Cecyliański Muzyki Chóralnej. Przed zebraną publicznością wystąpiło sześć chórów: z Biłgoraja, Goraja i Frampola. Władze Powiatu reprezentowała Małgorzata Liwosz – Rudy Sekretarz Powiatu.

Stało się już w Biłgoraju tradycją, że w okolicy wspomnienia św. Cecylii, chóry Ziemi Biłgorajskiej spotykają się na wspólnym koncercie, by oddać cześć swej patronce i uraczyć nas pięknem chóralnego śpiewu. Biłgorajscy chórzyści to miłośnicy śpiewu. Pomimo trudności dnia codziennego, obowiązków, zadań rodzinnych i zawodowych chętnie poświęcają wolne chwile na uczestnictwo w żmudnych próbach i koncertach. Śmiało można powiedzieć, że wzrośli w „pejzaż" świąt i uroczystości swych środowisk lokalnych czy parafii. Od lat kultywują pieczołowicie śpiew chóralny wyrażając piękno naszej tradycji i kultury.

debata bezpieczenstwomPrzedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju odpowiadali na pytania podczas debaty społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

Obecni byli Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, burmistrz Eugeniusz Stróż, wójt Józef Biały z Aleksandrowa, wójt Zbigniew Pyczko z Biszczy, wójt Edward Hacia z Potoka Górnego, wójt Jan Mielnik z Tereszpola oraz sekretarz Urzędu Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik. -Statystyki policyjne przedstawiające poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Biłgorajskiego lokują nas w czołówce Województwa Lubelskiego. Można powiedzieć, że jest u nas bezpiecznie jak „u Pana Boga za piecem" – mówił, w odpowiedzi na prezentację przez Policję wskaźników bezpieczeństwa, Starosta Marian Tokarski.