zima drogimZgodnie z art.4 pkt.20, art.19 ust.1 i ust.2 pkt.3, art.20 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.260 ze zm.) i art.5 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.Nr 236 z 2005r. poz.208 ze zm.) oraz Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju opracował „Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2013/2014".

Opracowaniem objęto zagadnienia usuwania skutków zimy celem doprowadzenia do bezpiecznego wykorzystania ciągów dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania komunikacji publicznej oraz umożliwienie bezpiecznego dojazdu do szkół i do pracy innymi środkami.

bezpieczenstwo energetycznemMieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele biznesu oraz rolnicy otrzymali profesjonalną i pełną wiedzę na temat niekonwencjonalnych źródeł energii, na konferencji pt. "Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego", która m. in. z udziałem Zarządu Powiatu oraz przedstawicieli Firmy Chevron, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny odbyła się 19 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

pogrzeb ks ludwickiegom18 listopada br. w Tarnogrodzie odbył się pogrzeb śp. księdza prałata Edwarda Ludwickiego. Uroczystości żałobne zgromadziły setki wiernych. Modlitwie przewodniczyli księża biskupi Marian Rojek i Jan Śrutwa.

-Przypadł mi dziś zaszczyt reprezentować władze powiatowu na pogrzebie bożego kapłana i wielkiego człowieka – ks. Edwarda Ludwickiego. Tak liczna nasza dziś tu obecność jest znakiem tego, że spotkaliśmy w życiu niezwykłego człowieka, którym był ks. Edward– mówił Starosta Marian Tokarski.

termomodernizacja zsbiomWykonanie 3 instalacji c. o. o łącznej długości ponad 3 600 mb, zainstalowania blisko 270 grzejników; wykonanie ociepleń stropodachu budynku szkoły, zmiana konstrukcji dachu i nowe jego pokrycie o powierzchni 750 m2; wykonanie ociepleń ścian budynków o łącznej powierzchni 3 400 m2 oraz wymiana okien i drzwi – to najważniejsze zadania termomodernizacji budynków ZSBiO.

Dyrektor Stanisław Sitarz w murach placówki przywitał gości, którzy przybyli na oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanych obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Wśród nich zleźli się: Tomasz Pękalski - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Eugeniusz Polakowski - reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, członkowie Zarządu Powiatu: Marian Tokarski, Stanisław Schodziński i Józef Czarny. Radę Powiatu reprezentowali: Przewodniczący Mirosław Późniak oraz radni: Adam Olszta, Ireneusz Wilczyński, Józef Borowiec oraz Zdzisław Hułas, Tadeusz Ferens i Paluch Mariusz. Obecny był zastępca Burmistrza Biłgoraja - Michał Dec, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i kierownicy jednostek, a także przedstawiciele generalnego wykonawcy.

integracjamZ udziałem Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Marzeny Kopacz, 14 listopada br., w galerii MDK odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Tradycja Drogą Integracji Społecznej" skierowanego do osób niepełnosprawnych.

-Zespół Szkolno – Rewalidacyjny jest placówką szczególną na mapie naszych szkół. Edukacją obejmuje bowiem dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zadaniem pracujących tam pedagogów jest przygotowanie wychowanków do samodzielności uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby. Jest to zadanie wymagające zaangażowania i stosowania w pracy dydaktycznej różnych form pracy z uczniem. Na tym poziomie funkcjonowania, Zespół Szkolno – Rewalidacyjny jest niejako prekursorem na Ziemi Biłgorajskiej pewnych rozwiązań i zabiegów, które służą rozwojowi i edukacji wychowanków – mówił Starosta Biłgorajski.