konf1mStarosta Biłgorajski, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Nadleśnictwo Biłgoraj, PTTK o/Biłgoraj, Kapituła Dziedzictwa Narodu "Święta Sprawa" i Polski Klub Ekologiczny, był organizatorem VIII Konferencji poświęconej dziedzictwu przyrodniczo – kulturowemu Puszczy Solskiej i Roztocza.

Jak co roku, tak i 7 listopada 2013 roku podczas Konferencji nie zabrakło wybitnych gości i ciekawych odczytów. Konferencja rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Modlitwie przewodniczył ks. pułkownik Józef Michalik. Powitania gości, w murach Zespołu Szkół Leśnych, dokonała Barbara Serafin - dyrektor biłgorajskiego „Leśnika". Wśród audytorium znalazła się młodzież szkolna, przedstawiciele służby leśnej, w tym Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele Rejonowego Komitetu Ziemi Biłgorajskiej i organizacji kombatanckich.

DSC 0029mPowiatowy Dzień Twórcy Kultury odbył się w środę 30 października 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Na zaproszenie Starosty spotkali się reprezentanci świata kultury ze wszystkich gmin z terenu powiatu.  To tradycyjnie już okazja do przyznania wyróżnień, i ciepłych słów najbardziej zasłużonym. Jak się okazuje na terenie Ziemi Biłgorajskiej obok etatowych pracowników, obszar szeroko pojętej kultury skutecznie jest wzbogacany przez bardzo wiele osób, dla których działania na rzecz kultury jest życiowym spełnieniem i celem samym w sobie.  Bardzo często, to właśnie tzw. ludzie z pasją, poprzez swoje zaangażowanie upiększają codzienne życie mieszkańców i skutecznie promują tradycje regionu i kulturę. Zebranych, ciepłymi słowami powitała dyrektor MDK Pani Renata Socha.

popieluszkomZ udział przedstawicieli Zarządu Powiatu w Biłgoraju, 18 października br. w kościele parafialnym pw. św. Jerzego odbyły się uroczystości 29. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Od lat jednym z głównych organizatorów uroczystości religijno – patriotycznych ku czci błogosławionego kapelana „Solidarności” jest Starostwo Powiatowe. -Od tragicznych wydarzeń męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki z 1984 roku, mija dziś 29 lat. Ważne jest, że umieliśmy znaleźć czas aby spotkań się i pochylić nad minionymi wydarzeniami, które ukształtowały naszą historię i tożsamość narodową. dziś jest czas na refleksję i modlitwę nie tylko za naszych męczenników, wśród których jest ks. Jerzy, ale także za nas samych, byśmy umieli zło dobrem zwyciężać - mówił w okolicznościowym wystąpieniu Marian Tokarski.

K O N K U R S wiedzy - wrota artykulStarostwo Powiatowe ogłasza konkurs dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego organizowany w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Zainteresowani swój udział zgłaszają poprzez wysłanie maila z podaniem imienia i nazwiska na adres KONKURS@bilgorajski.pl.

W konkursie trzeba będzie wykazać się wiedzą o projekcie i o funduszach unijnych. Do konkursu stanąć będzie mogło od 5 do 10 osób, które jako pierwsze zadeklarują swój udział.

O udziale w konkursie zainteresowani zostaną poinformowani drogą mail-ową.

U w a g a - zmiana terminu

Konkurs odbędzie się w budynku starostwa (ul. Kościuszki 94) w dniu 22 października 2013r. od godziny 9.30 sala konferencyjna p. 104.

W wyniku akcji „Każdy może pomóc” pomocy rodzinie, która straciła dach nad głową w pożarze domu w dniu 24 września 2013r. zebrano od Radnych Rady Powiatu kwotę 2040 zł, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju kwotę 1160 zł.
Łączną kwotę 3200 zł przekazano w dniu 11 października na konto rodziny.