commenius-mDwudziestu uczniów i dziesięciu nauczycieli z Bułgarii, Francji, Niemiec i Włoch we wtorek, 8 października, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Młodzież przyjechała do LO im. ONZ w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius. Jest to projekt historyczno-językowy pt. „Podróż w czasie-zmiana i postęp sposobem na wyjście z kryzysu”, który szkoła będzie realizować przez najbliższe dwa lata.

schetynowka-mPrzebudowano łącznie 7,6 km drogi powiatowej przebiegającej przez gminy: Frampol, Goraj i Turobin. Inwestycja powstała dzięki porozumieniu i wspólnemu finansowaniu przez samorządy: Powiatu Biłgorajskiego oraz gmin Frampol, Goraj i Turobin. Część środków samorząd powiatowy pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

rcez-mPo raz kolejny biłgorajski „elektryk” okazał się szkołą sukcesu. Świadczą o tym zarówno wyniki nauczania, jak też funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Dowodem wysokich efektów kształcenia są wyniki egzaminów zewnętrznych. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 roku w znacznym stopniu przewyższa średni wynik województwa lubelskiego, OKE Kraków czy wynik ogólnopolski.

UEKL„Staże u pracodawców—szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”

Obraz1Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju realizuje projekt, który obejmuje staże zawodowe realizowane u pracodawcy ze stypendium 1500 zł. dla ucznia

17 wrzesien-13m74 lata minęły od tragicznych wrześniowych wydarzeń z ’39 roku, kiedy to ZSRR zaatakował nasz kraj ze wschodu. Biłgorajskie obchody upamiętniające tę smutną rocznicę odbyły się na cmentarzu przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju. Odprawiona została msza św. w intencji poległych i pomordowanych, wspomniano tragiczne karty polskiej historii i złożono kwiaty w hołdzie tym, którzy bohatersko walczyli o niepodległość naszej ojczyzny.