budzet 2014mProjekt budżetu Powiatu był szczegółowo przedstawiany na posiedzeniach komisji Rady. Jego najważniejsze założenia przypomniał na sesji budżetowej Starosta Biłgorajski Marian Tokarski

-Budżet Powiatu po stronie dochodów wynosi 94,47 mln zł, a wydatki wyniosą 91,9 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2014 rok zakłada po raz drugi w historii powiatu nadwyżkę budżetową w wysokości 2,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat po raz kolejny nie planuje kredytu na zamknięcie budżetu. Zadłużenie powiatu wynosi 20,4 mln zł i będzie spłacane do 2029 roku, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2014 wyniesie prawie 3,9 mln zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu będzie o 6 mln 974 tys. zł niższe od zadłużenia na koniec 2011 roku - poinformował Starosta i dodał: -W budżecie na rok 2014 zaplanowano łącznie 12,2 mln zł na wydatki inwestycyjne i remontowe. Najwięcej bo 11,4 mln zł. zapisano na przebudowy, modernizacje i remonty sieci drogowej.

stypandiamW budżecie Powiatu przeznaczona jest na ten cel kwota 30 tys. zł, z tej kwoty fundowane jest 200 stypendiów po dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. Stypendia są udzielane w I i II semestrze nauki.20 grudnia br. Stypendia z rąk Starosty Biłgorajskiego otrzymali uczniowie ZSO i ZSZiO. Jak podkreśla Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji, Promocji Zdrowia, Sportu i Kultury szkoły otrzymują stypendia wg liczby uczniów i to placówki typują stypendystów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, mają na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe, bądź osiągają laury artystyczne czy udzielają się społecznie m. in. poprzez wolontariat.

powiat bilgorajskimPismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" opublikowało ranking oceniający wykorzystanie środków funduszy Unii Europejskiej m. in. przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. W 2012 roku, wśród wydatków samorządowych znalazło się ok. 13,5 mld zł dotacji z UE. Większość środków przypadło miastom na prawach powiatu oraz gminom, 8% tej kwoty to środki dla powiatów - Powiat Biłgorajski jest w czołówce pozyskania funduszy europejskich.

Strumień dotacji europejskich zaczyna powoli wysychać, spadek ten zdecydowanie najszybciej następuje w powiatach, wpływa na to przede wszystkim wyczerpywanie funduszy przeznaczonych dla powiatów na lata 2007 – 2013 i trudności budżetowe niektórych samorządów. Mimo zewnętrznych przeszkód, w pozyskiwaniu środków z UE bardzo dobrze radzi sobie Powiat Biłgorajski, który w rankingu „Wspólnoty" jest na wysokim miejscu.

jozef krzysztof gizam15 grudnia 2013 roku w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości związane z 32. rocznicą tragicznej śmierci Józefa Krzysztofa Gizy, górnika pochodzącego z Tarnogrodu, który zginął podczas pacyfikacji Kopalni Wujek, w grudniu 1981 roku. Protest górników był wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku Stan Wojennego i internowania działaczy „Solidarności".

Organizatorami jubileuszowych uroczystości był Starosta Biłgorajski i oddział NSZZ „Solidarność" w Biłgoraju. W uroczystości, która rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny oraz ofiar Stanu Wojennego udział wzięli przedstawiciele zakładowej „Solidarności" z Kopalni Wujek i Lubelski Węgiel Bogdanka, władze Regionu Środkowe – Wschodniego NSZZ „Solidarności" oraz władze samorządowe. Obecne były także poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy Gminy Tarnogród. Władze Powiatu Biłgorajskiego reprezentowali Mirosław Późniak, Marian Tokarski, Stanisław Schodziński i Józef Czarny.

konkurs wiedzy o samorzadziemPo eliminacjach szkolnych, 13 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbył się etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym, przystąpiło do niego 24 uczniów z 9 szkół.

Organizatorem Konkursu jest Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a w skład Komitetu Głównego weszli m. in. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzwyczajny kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS, Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty.