zalosne13-mW sobotnie popołudnie, przed Zagrodą Sitarską w Biłgoraju spotkali się mieszkańcy naszego powiatu po to, aby pożegnać sitarzy wyruszających w świat sprzedawać sita. Spod Zagrody tłum biłgorajan odprowadził sitarzy aż na ul. Zamojską, pod figurę św. Jana Nepomucena. 22 czerwca o godz. 16 rozpoczęło się widowisko pt. Pożegnanie sitarzy co się nazywa „Żałosne”. Organizatorem było Biłgorajskie Centrum Kultury. Starosta Biłgorajski Marian Tokarski także żegnał naszych sitarzy i życzył im bezpieczeństwa i dobrego handlu oraz szybkiego i szczęśliwego powrotu do domów.

olimpijczycy13-mLaureaci, finaliści i uczestnicy etapów centralnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ich nauczyciele i dyrektorzy szkół zaproszeni zostali przez Zarząd Powiatu do Starostwa Powiatowego na coroczne podsumowanie osiągnięć uczniów w mijającym roku szkolnym. Wyróżniono 95 uczniów i 50 nauczycieli ze wszystkich szkół podległych samorządowi powiatowemu.

sport2013-mW piątek, 14 czerwca, w auli LO im. ONZ w Biłgoraju odbyła się uroczystość z okazji podsumowania roku sportowego w mijającym roku szkolnym i uroczystość 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego obecnie działającego pod nazwą Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego. Były puchary, nagrody pieniężne i książkowe oraz pamiątkowe statuetki.

konkurs ekologiczny-mWydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Chroń środowisko, zachowaj je dla pokoleń". Ogłoszony przez Starostę Biłgorajskiego konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Na posiedzeniu w dniu 29.05.2013r. komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru najlepszych prac.

teodorowka-m14-16 maja 2013r. po raz czwarty odbył się Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej „Puma 2013” w Dąbrowie Górniczej.
Grupa teatralna „Przyjaciele pewnej Stokrotki” działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, zajęła II miejsce spośród 76 zespołów (w tym 8 zespołów zagranicznych) biorących udział w przeglądzie. Zespół zaprezentował inscenizację teatralną pt.”Koło Jana”, ukazującą obrzędy Nocy Świętojańskiej obchodzone przez Słowian na terenach obecnej Polski, Ukrainy i Białorusi, na Ukrainie nazywane także Nocą Kupały.