segra-mZespół Ekologiczny SEGRA z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Organizatorem konkursu była Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Zmagania konkursowe trwały przez sześć miesięcy, a z sukcesem ukończyło je 213 szkół. Nagrodą dla szkoły z Biłgoraja, dla której organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Biłgorajskiego, jest projektor multimedialny, ekran projekcyjny, laptop, a dla każdego uczestnika zespołu MP4. Zespół SEGRA został zaproszony do Warszawy na uroczystą galę finałową, która odbędzie się 12 czerwca 2013 r. (środa), o godz. 12 w Centrum Olimpijskim. W konkursie uczestniczyli: Natalia Turowska I TOR, Martyna Stec III TH, Estera Garbacz I a, Damian Zygmunt II TG, Natalia Czuryło I TG. Opiekunem była: Ewa Oszajca. - Za pomoc w realizacji zadań konkursowych dziękujemy: Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju, Gminie Biłgoraj, Urzędowi Miasta Biłgoraj, PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i młodzieży ZSZiO w Biłgoraju oraz wszystkim, którzy aktywnie przyłączyli się do zbiórek elektrośmieci. To dzięki waszej pomocy udało nam się osiągnąć ten sukces – mówią członkowie Zespołu Ekologicznego SEGRA. 
pracownie-mJuż po raz ósmy szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu prowadzą rekrutację przy pomocy programu komputerowego. Ułatwia on znacząco ten proces, a także czyni go przyjaznym dla ucznia. Nie ma też możliwości, żeby uczeń mający wymaganą liczbę punktów nie dostał się do szkoły jeżeli znajduje się ona na liście jego preferencji. W procesie rekrutacji bez problemów współpracuje ze sobą 11 szkół ponadgimnazjalnych oraz 28 gimnazjów dokładnie i terminowo wypełniając ciążące na nich zadania.

absolutorium-mRadni Rady Powiatu w Biłgoraju pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu w 2012r. i udzielili za ten okres absolutorium. Głosowanie odbyło się podczas obrad sesji w dniu 28 maja. Podsumowania działalności Powiatu dokonał Starosta Marian Tokarski. Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu za ubiegły rok, także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. 17 radnych głosowało za absolutorium, 4 radnych się wstrzymało, głosów „przeciw” nie było.
zbr. M.Szewczuk
zyczenia samorzadowcy-mKażdego roku, 27 maja, w Polsce obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji, podczas obrad sesji Rady Powiatu w Biłgoraju w dniu 28 maja, Przewodniczący Rady Mirosław Późniak oraz Marian Tokarski Starosta wszystkim radnym złożyli serdeczne życzenia i podziękowania za kolejny rok wspólnej pracy.
zbr. M.Szewczuk
konkurs mdk-mNa tegoroczny XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Moje zakątki” wpłynęło 457 prac z 34 szkół i placówek oświatowych i kulturalnych województwa lubelskiego. Uroczyste podsumowanie konkursu, którego patronat objął Lubelski Kurator Oświaty, odbyło się 28 maja w siedzibie organizatora - Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Nagrody zwycięzcom wręczał Stanisław Schodziński Wicestarosta Biłgorajski.
Komisja konkursowa obradowała 14 maja. Prace oceniali Stanisław Pokryszka – plastyk, emerytowany nauczyciel MDK, przewodniczący; Alina Dzido – specjalista z zakresu wiedzy o kulturze, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju; Iwona Pawlos – wicedyrektor MDK; Joanna Łukaszczyk – organizator imprez MDK, sekretarz. Komisja postanowiła nagrodzić, wyróżnić oraz zakwalifikować do wystawy konkursowej prace: