plywanie-mmPrawie 300 zawodników z terenu całego powiatu biłgorajskiego wzięło udział w pierwszych Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu o Puchar Starosty Biłgorajskiego. Startowali zawodnicy z podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się w środę 22 maja na basenie w Biłgoraju.
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta w Biłgoraju, Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „SPARTA” w Biłgoraju, Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju. Zawody otwierał Marian Tokarski Starosta Biłgorajski:

17 czerwca 2013 roku, na terenie województwa lubelskiego zostanie wyłączony analogowy sygnał telewizji naziemnej. Po tej dacie mieszkańcy regionu będą mogli korzystać tylko, z dostępnego już teraz, sygnału cyfrowego.

Więcej informacji:
Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, a także „Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. Elementem programu jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych pyłu PM10 w powietrzu. W trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 29 maja w sali konferencyjnej HotelsLublin, przedstawione zostaną przyczyny i skutki występowań przekroczeń, propozycje działań naprawczych oraz ich tryb i realizacja. Podstawowym celem będzie dyskusja nad realizacją optymalnego scenariusza działań naprawczych w celu poprawy jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wezmą też przedstawiciele Powiatu Biłgorajskiego.
zbr. M.Szewczuk
orlik-mStarosta Biłgorajski Marian Tokarski wziął udział w uroczystym otwarciu orlika przy Zespole Szkół w Soli, które odbyło się 20 maja. Starosta gratulował wspaniałej inwestycji i życzył dalszego tak dobrego rozwoju gminy w przyszłości. Uczniom w prezencie podarował piłki. Gości witał inwestor i gospodarz uroczystości Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, byli to m.in.: Poseł Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Kowalik, Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan. W uroczystości udział wzięła też młodzież szkolna i kadra pedagogiczna oraz mieszkańcy Soli.
zbr. M.Szewczuk
logo lo im onzAgata Hułas uczennica klasy I G LO im. ONZ w Biłgoraju zajęła II miejsce w IV Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Opiekunem uczennicy jest mgr Jadwiga Rataj. Natomiast LO im. ONZ w tym konkursie otrzymało tytuł „Najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej”.
Do konkursu ortograficznego, który odbył się 14 maja w auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, przystąpiło 168 osób z całej Polski. Agata Hułas okazała się najlepsza spośród uczniów liceum biorących udział w dyktandzie. W sumie LO im. ONZ reprezentowało 8 uczniów: Agata Hułas, Klaudia Bednarz, Klaudia Dworniczak, Jagoda Kłosek, Klaudia Margol, Edyta Rycerz, Dominika Tatara, Karolina Żurek.
Organizatorem konkursu było Koło Edytorów KUL oraz Zarząd Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Dyktando zorganizowane zostało w ramach Kulturaliów.
zbr.M.Szewczuk