W pierwszy październikowy poniedziałek (6.10.2014) rusza cykl „szerokopasmowych" spotkań informacyjnych w biłgorajskich gminach. Spotkania mające na celu przedstawienie mieszkańcom projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" oraz zaprezentowanie korzyści płynących z korzystania z internetu odbędą się w Turobinie, Goraju, Frampolu, Tereszpolu, Józefowie, Aleksandrowie, Łukowej, Obszy, Tarnogrodzie, Księżpolu, Biszczy, Potoku Górnym oraz Biłgoraju.

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do skutków podatkowych swoich działań może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Do udzielania interpretacji indywidualnych wyznaczeni zostali Dyrektorzy Izb Skarbowych. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego kierują wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

polskie panstwo podziemnemW nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom, która przyjęła nazwę Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Około dwóch tygodni później, 13 listopada 1939 roku SZP została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno - wojskowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polskiej i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację w kraju.

14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej komendantem głównym został generał Stefan Rowecki, w kampanii wrześniowej dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno - Motorowej. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory różnym, podziemnym ugrupowaniom politycznym, w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodźstwie.

swieto turystykimW Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, odbyły się zorganizowane wspólnie przez Starostę Biłgorajskiego i władze PTTK o/Biłgoraj powiatowe obchody Światowego Dnia Turystyki. Kilkanaście osób związanych z turystyką otrzymało okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

-To dla mnie zaszczyt, że mogę spotkać się z Państwem w przededniu Światowego Dnia Turystyki, święta, którego celem jest kształtowanie świadomości społecznej dotyczącą znaczenia i roli turystyki zarówno w aspekcie kulturowym, społecznym jak i gospodarczym. Turystyka pozwala człowiekowi się ubogacać i rozwijać m. in. poprzez poznawanie piękna przyrody i materialnych znaków obecności człowieka w świecie - mówił otwierając spotkanie Starosta Biłgorajski.