noz w plecy 75-rocznicam17 września 2014 roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wspólnie z Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zorganizowało rocznicowe uroczystości związane z 75. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę. Przy Krzyżu Katyńskim zgromadzili się przedstawiciele związków kombatanckich, młodzież szkolna, mieszkańcy Biłgoraja oraz przedstawiciele Sejmu RP i władz samorządowych.

-Pomordowani w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie umiłowali Ojczyznę i miłość do niej zostawili nam w spadku – jesteśmy spadkobiercami ich ofiary. Musimy być herbertowskimi „Nieugiętymi Guzikami", które przypominać będą światu o męstwie i poświęceniu Polskiego Żołnierza, o Jego ofierze i miłości do Rzeczpospolitej - apelował Starosta Biłgorajski.

arcybiskup mokrzyckimStarosta Biłgorajski Marian Tokarski, w imieniu władz Powiatu Biłgorajskiego, 15 września br. witał na Ziemi Biłgorajskiej arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, wieloletniego osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II, obecnie metropolitę lwowskiego.

Ksiądz arcybiskup odwiedził Biłgoraj na zaproszenie ks. Witolda Batyckiego, proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i społeczność Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, serdecznie zapraszają na uroczystości religijno - patriotyczne 75. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, które odbędą się 17 września br. na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej. Program uroczystości przedstawia się następująco:

internet w szpitaluMamy dobrą wiadomość dla fanów surfowania po stronach internetowych. Od 26 sierpnia 2014 roku pacjenci szpitala w Biłgoraju mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii LTE. System zapewnia każdemu użytkownikowi, posiadającemu własne urządzenie przenośne, takie jak smartfon, tablet bądź laptop dostęp do Internetu o każdej porze dnia i nocy.

herb powiatuOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu" Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok.