Uprzejmie zapraszam na XL sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

nominacje nauczycielskiem9 września br. jedenastu nauczycieli z jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski, z rąk Starosty Mariana Tokarskiego i Wicestarosty Stanisława Sochocińskiego odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa.

-Dzisiejsze wręczenie aktów mianowania, jest nagrodzeniem Państwa ciężkiej pracy i nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Ma także swój wymierny wpływ na jakość kształcenia w naszych szkołach. Gratuluję kolejnego stopnia nauczycielskiego awansu i życzę wiele zapału w pracy z młodzieżą oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu – mówił do nauczycieli Marian Tokarski.

noc kulturymW nocy z soboty na niedzielę - z 6 na 7 września 2014 roku, w Biłgoraju odbyła się Noc Kultury. Jej organizatorem było Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego przy współpracy m. in z jednostkami Starostwa powiatowego tj. Młodzieżowego Domu Kultury oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Głównym celem Nocy Kultury było zapoczątkowanie nowej inicjatywy kulturalnej, którą będą tworzyć organizacje z terenu Powiatu Biłgorajskiego i sami mieszkańcy Miasta Biłgoraja.

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Biłgorajskiego

z dnia 01 września 2014 roku

o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu w Biłgoraju, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju.

1 września 2014 roku w szpitalu w Tarnogrodzie uruchomiona została nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W jej ramach każdorazowo dyżur będzie pełnić jeden zespół lekarsko-pielęgniarski.

Na potrzebujących pomocy lekarskiej mieszkańców gminy Tarnogród oraz gmin ościennych, nasz personel medyczny oczekiwać będzie na parterze budynku szpitala codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego. Opieka działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.