1 września 2014 roku, w Biłgoraju odbyły się – organizowane przez Burmistrza 75 rocznica ii wojny swiatowejmMiasta Biłgoraj i środowiska kombatanckie – powiatowe uroczystości 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Władze Powiatu reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Wicestarosta Stanisław Schodziński.

Obchody 75. Rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęła Msza święta sprawowana w biłgorajskim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po wspólnej modlitwie za dusze ofiar wojennej pożogi, uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik wdzięczności usytuowany na Palcu Wolności w Biłgoraju, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Tutaj z okolicznościową prelekcją wystąpił porucznik Witold Dembowski, a przedstawiciele środowisk kombatanckich i władz samorządowych złożyli wiązankę kwiatów.

nowy rok szkolnymBlisko 4000 uczniów rozpoczęło 1 września br. nowy rok szkolny 2014/2015 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat Biłgorajski. Do wszystkich uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów placówek specjalny list wystosował Starosta Biłgorajski.

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Pedagodzy, Kochani Uczniowie! Już niedługo w murach waszej szkoły rozbrzmi pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2014/2015 i rozpocznie się czas zdobywania wiedzy, kształtowania charakterów i postaw oraz wychowania do odpowiedzialnego dorosłego życia. Dziś już zakończył się ponad dwumiesięczny odpoczynek wakacyjny, który pozwolił zregenerować siły i nabrać dystansu. Kolejne miesiące trzeba wykorzystać jak najlepiej, by owocowały one w przyszłości.

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

spotkanie w szpitalumNa sierpniowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, radni zostali poinformowani przez Przewodniczącą ZZPiP Arion Szpitale Annę Wojda o sporze zbiorowym z pracodawcą. Starosta zobowiązał się, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu sprawa zostanie rozpatrzona.

Przypomnijmy, 18 sierpnia 2014 roku podczas Sesji rady Powiatu w Biłgoraju poseł Piotr Szeliga oraz Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Arion Szpitale ZOZ w Biłgoraju Anna Wojda poinformowali radnych o sporze zbiorowym z pracodawcą, zróżnicowanym poziomie wynagrodzenia w różnych spółkach zarządzanych przez Arion Szpitale Sp. z o. o., a także o trudnej sytuacji szpitala spowodowanej przede wszystkim niedoborem leków i sprzętu medycznego. Przewodnicząca Wojda mówiła także o opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń pracownikom.

karta duzej rodziny powiatmZarząd Powiatu w Biłgoraju przyjął założenia i Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+. -Karta wydawana będzie zainteresowanym rodzinom z terenu naszego Powiatu, dzięki niej będą one mogły korzystać z dóbr kultury i sportu na preferencyjnych warunkach - wyjaśnia Starosta Biłgorajski.

Odpowiednią uchwałą jednogłośnie przyjęli członkowie Zarządu Powiatu. Na terenie Ziemi Biłgorajskiej do korzystania z Karty uprawnionych będzie 1 770 rodzin. Najwięcej z nich, bo 400 to rodziny zameldowane na terenie Miasta Biłgoraj, dla porównania w Gminie Biłgoraj mieszka 211 rodzin 3+, w Gminie Józefów - 180, a w Tereszpolu - 115.