Zapraszamy na II sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (ul. Kościuszki 94), z następującym porządkiem obrad:

W najbliższy piątek, 12 grudnia, o godz. 17 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju odbędzie się towarzyski mecz piłki nożnej. Do walki staną drużyny radnych Rady Powiatu i Rady Miasta w Biłgoraju. Spotkanie zorganizowano na rzecz rodziny z Biłgoraja, która w pożarze straciła dobytek życia.

9 listopada wybuchł pożar w mieszkaniu w bloku przy ul. Włosiankarskiej. Przyczyną prawdopodobnie było zwarcie instalacji elektrycznej. Dom wymaga remontu, w szczególności kuchnia i łazienka. To przerasta możliwości finansowe rodziny. Na prośbę o pomoc postanowili odpowiedzieć radni. Podczas imprezy zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz poszkodowanych. Dodatkowo będą losowane nagrody. Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej i nie tylko.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz parafia św. Marii Magdaleny byli organizatorami uroczystości związanej z 33. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Była to sposobność do uczczenia pamięci tych, którzy pargnąc wolności stawiali opór władzy komnistycznej.

Uroczystość składała się z trzech części i była połączona z perygrynacją relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki w parafi św. Marii Magdaleny. Urocztystej Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Witold Batycki. Młodzież z RCEZ przygotowała okolicznościowy spektakl słowno - muzyczny poświęcony kapelanowi "Solidarności".

-Zgromadziła nas w murach tej świątyni kolejna już 33. rocznica tragicznego w historii Polski wydarzenia - wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiejsza rocznica powinna wszystkich nas, niezależnie od opcji politycznych i światopoglądowych, skłaniać do zadumy, refleksji i pamięci o ofiarach tamtych dni - mówił Starosta Biłgorajski.

Zakres nadzoru Starosty Biłgorajskiego, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu powiatu nad Wydziałami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Powiatowymi Jednostkami Organizacyjnymi.

Starosta Biłgorajski: Sekretarz Powiatu (Biuro Rady Powiatu), Skarbnik Powiatu, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, rzecznik Prasowy, Zespół Radców Prawnych, Wydział Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Wicestarosta Biłgorajski: Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo – wychowawcze.

Etatowy Członek Zarządu: Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju (w tym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, DPS dla Kombatantów w Biłgoraju, DPS w Teodorówce.

Podczas I sesji V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, radni wybrali Prezydium Rady Powiatu oraz skład Zarządu. Złożyli także ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych.

Przewodniczącym Rady Powiatu w Biłgoraju został Kazimierz Paterak, na funkcje wiceprzewodniczących wybrano: Ryszarda Korniaka i Stanisława Lewandowskiego. Przewodniczącym Zarządu Powiatu został Marian Tokarski. Radni na wicestarostę wybrali Jarosława Piskorksiego, a urzędującym członkiem Zarządu został Jarosław Lipiec. Skład Zarządu uzupełnili także Dariusz Wolanin i Adam Banak.