Zapraszamy na XII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

popieluszko319 października obchodziliśmy rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystości w Biłgoraju odbyły się w kościele pw. Św. Jerzego, gdzie podczas mszy wystawione zostały relikwie błogosławionego. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Biłgoraja, młodzież szkolna, przedstawiciele samorządów Powiatu, Miasta Biłgoraj i Gminy Biłgoraj oraz organizacje pozarządowe i kombatanckie.

kult 7W czwartek, 15 października, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie twórców kultury z terenu powiatu biłgorajskiego. Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Wicestarosta Jarosław Piskorski wręczyli okolicznościowe statuetki „Powiatowy Twórca Kultury 2015” oraz dyplomy i albumy za działalność artystyczną, wkład w tworzenie współczesnej kultury i kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Starosta dziękował zebranym za dokonania i zaangażowanie w propagowanie i rozwój kultury Ziemi Biłgorajskiej. Zebranym gratulował także Zenon Iskra członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu w Biłgoraju. Spotkanie uświetniły występy zespołów: Chóru parafii p. w. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju, Męskiego Zespołu z Bukowej oraz Zespołu śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz

popieluszkoParafia Św. Jerzego w Biłgoraju, Starosta Biłgorajski oraz LO im. ONZ i Gimnazjum Powiatowe są organizatorami uroczystości religijno – patriotycznej poświęconej 31. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkanie odbędzie się 19 października w kościele pw. Św. Jerzego. Rozpoczęcie o godz. 11.

 

 

Program:

- montaż słowno – muzyczny

- wystąpienie Starosty

- msza św.

- złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Zapraszamy.

den1Starosta Biłgorajski Marian Tokarski nagrodził wyróżniających się pedagogów ze szkół podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego. Spotkanie odbyło się 13 października w sali konferencyjnej Starostwa. Razem z dyrektorami szkół i nauczycielami spotkali się także członkowie Zarządu Powiatu: Jarosław Piskorski Wicestarosta oraz Jarosław Lipiec i Adam Banak. Rozpoczęto o godz. 10 od życzeń Starosty dla nauczycieli i podziękowań za wzorową pracę z dziećmi i młodzieżą. Potem były wręczane nagrody pieniężne, a wszyscy dyrektorzy szkół otrzymali albumy przyrodnicze.