W dniach od 29 lutego do 8 kwietnia na terenie powiatu biłgorajskiego przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa zgodnie z Rozporządzeniem MSW i MON z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016r. W tym roku do stawienia się przed komisją wojskową wzywani będą m.in. mężczyźni urodzeni w 1997 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej

ak 2016W piątek, 12 lutego, w kościele pw. WNMP w Biłgoraju odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. W spotkaniu udział wzięli kombatanci, młodzież szkolna, mieszkańcy powiatu oraz parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele urzędów i instytucji funkcjonujących na terenie Biłgoraja. Mszę św. sprawował ksiądz Jerzy Kołtun dziekan Dekanatu Biłgoraj Północ. Po mszy o roli i znaczeniu AK mówił Tomasz Książek reprezentant Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zaprezentowała montaż słowno - muzyczny. Na koniec złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową w kościele i pod pomnikiem AK w Parku Solidarności.

Zapraszamy na XVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

dokarmianie1Pracownicy nadzoru nad lasami niepaństwowymi, zatrudnieni w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w styczniu tego roku uczyli dzieci ze szkół z terenu powiatu biłgorajskiego jak właściwie dokarmiać zimą ptaki. Rozdawali też dzieciom karmę dla ptaków. W sumie odwiedzili 20 placówek z terenu powiatu tj. oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja oraz Zespół Szkolno - Rewalidacyjny. Taka akcja edukacyjna zrealizowana została już po raz piąty.

akW piątek, 12 lutego, w kościele pw. WNMP w Biłgoraju odbędą się uroczystości z okazji 74. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Rozpoczęcie o godz. 10. W programie: msza św., wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy AK i montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Po uroczystości w kościele uczestnicy udadzą się pod pomnik poświęcony AK, który znajduje się w parku Solidarności w Biłgoraju. Tam złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. Organizatorem spotkania jest Starosta Biłgorajski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Biłgoraj oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Zapraszamy.