Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie przegłosowane podczas obrad sesji w dniu 24.10.2016r.

 

Rada Powiatu w Biłgoraju wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskim rolnictwie. Wyrażamy swoje obawy w związku z:

Zapraszamy na XXIV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 24 października 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

geoportalPrzy wymianie danych elektronicznych (pobieranie przez wykonawców robót geodezyjnych) przy wykorzystaniu geoportalu powiatowego zastosowanie ma „Mnożna SU 0.8” (0.8 ceny bazowej za materiał). Odbywa się to w trybie tzw "chronionym" (połączenie jest szyfrowane).

W tym trybie dostępny jest moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

 

podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzami imprez na rok szkolny 2016/17 (igrzyska, gimnazjada, licealiada). Kalendarz dostępny będzie w zakładce kalendarz imprez.

Dodatkowo w zakładce Powiatowe Stowarzyszenie Sportu umieszczane będą informacje dotyczące zmian terminu miejsca itp.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 10.00. Wszystkie szkoły bezwzględnie posiadają kartę zgłoszenia do zawodów i zgłaszają się na zawody punktualnie. Gospodarz zawodów zabezpiecza szatnie dla zawodników, sędziów, boisko oraz oprawę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

herbmalypBiłgoraj 30 wrzesień 2016r.

Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji „Projektu” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

„Projekt” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok zgodnie z uchwałą nr XXXIX/329/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddany został konsultacjom. Na stronie www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl, www.bilgorajski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zostało umieszczone w dniu 13 września 2016 r. ogłoszenie Zarządu Powiatu o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.