Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zawiadamia o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego. Więcej.

Przedstawiamy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017. Więcej.

Zapraszamy na XXIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

katyn2Msza święta, część artystyczna, kwiaty i znicze – tak w Biłgoraju obchodzono rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę, który wydarzył się 17 września w 1939 roku. Spotkanie odbyło się pod Krzyżem Katyńskim, na cmentarzu przy ul. Lubelskiej, w piątek, 16 września.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innym oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok znajduje się na BIP Powiatu Biłgorajskiego w zakładce Ogłoszenia. Rozpoczęcie konsultacji: 21 wrzesień  – zakończenie 28 wrzesień 2016 r. Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii oraz otwartego spotkania w dniu 22 września 2016 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94. Więcej na BIP.