Od 1 września wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia i są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia i zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. O szczegółach dotyczących programu można dowiedzieć się na stronie http://75plus.mz.gov.pl/. Ulotka informacyjna.

pomor1Jak uniknąć afrykańskiego pomoru świń to główny temat spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 6 września. Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju mówili o tym jak ustrzec się przed ASF, chorobie wirusowej na którą podatne są świnie oraz dziki. W spotkaniu udział wzięli Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Jarosław Lipiec i Alfred Sobótka Członkowie Zarządu Powiatu, Edward Hacia Wójt Gminy Potok Górny, Eugeniusz Krukowski Wójt Gminy Turobina, Andrzej Placek Wójt Gminy Obsza oraz przedstawiciele samorządów pozostałych gmin i miast powiatu biłgorajskiego. Byli także przedstawiciele Policji, Straży i pracownicy Starostwa.

awanseOśmioro nauczycieli otrzymało awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Uroczystego wręczenia awansów dokonał Marian Tokarski Starosta Biłgorajski wspólnie z Jarosławem Lipcem Etatowym Członkiem Zarządu i Janem Komanem Kierownikiem Wydziału Edukacji w Starostwie. Spotkanie odbyło się 5 września w Starostwie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju informuje o ograniczeniach w ruchu drogowym na terenie miasta Biłgoraj. Szczegóły TUTAJ.

wojna 201677. rocznica wybuchu II wojny światowej obchodzona była w Biłgoraju przez mieszkańców, władze parlamentarne i samorządowe. Uroczystości 1 września rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. WNMP w Biłgoraju, której przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Kołtun. Po mszy uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego major Witold Dembowski przypomniał tragiczny wrzesień 1939 roku na Ziemi Biłgorajskiej. Następnie pod Pomnikiem Wdzięczności złożono kwiaty. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentowali Starosta Marian Tokarski, Sekretarz Małgorzata Liwosz – Rudy i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Korniak.