Nasze licea są w ścisłej czołówce województwa lubelskiego pod względem zdawalności tegorocznego egzaminu maturalnego. Na 20 powiatów i 4 miasta na prawach powiatów - powiat biłgorajski zajął drugie miejsce ze zdawalnością na poziomie 91% z matury w tych typach szkół. Taki sam wynik uzyskano tylko w powiecie łukowskim. Lepszy był powiat włodawski, gdzie maturzyści w liceach zdali w 92%.

porady unijne1Dużym zainteresowaniem cieszył się Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Specjaliści z oddziału zamojskiego punktu konsultacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzili nasz powiat w czwartek, 30 czerwca.

- Zainteresowanie było bardzo duże. Najczęściej pytano o zakładanie oraz rozwój działalności gospodarczej. Padały pytania związane z przemysłem drzewnym, oświatowo – szkoleniowym. Był jeden pan, który miał niezwykle ciekawe pomysły z branży mechanicznej. Padały też pytania związane z rozwojem rolnictwa – wyjaśniała Katarzyna Zawiślak z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Zamościu – Filia UMWL.

Więcej informacji o programach unijnych, godzinach pracy punktów informacyjnych czy najbliższych bezpłatnych szkoleniach znajduje się na stronie: http://rpo.lubelskie.pl/.

Od 27 kwietnia do 7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju przeprowadzona została kontrola przez inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak podkreślali kontrolujący na naradzie podsumowującej, wyniki kontroli są bardzo dobre, w niektórych obszarach wręcz wzorcowe.

poz obsz4Ostatnia akademia zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – pod kierownictwem Barbary Obszańskiej odbyła się w piątek 24 czerwca. Pani Dyrektor po 43 latach pracy odchodzi na emeryturę. Żegnali ją uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy z innych szkół oraz władze samorządu powiatowego.

olimpijczycy1Ponad 300 osób: uczniów i nauczycieli, zostało nagrodzonych przez władze Powiatu Biłgorajskiego za doskonałe wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz artystycznych w mijającym roku szkolnym. Spotkanie z okazji tegorocznego Dnia Olimpijczyka odbyło się w czwartek, 23 czerwca, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju.