Zapraszamy na XXVIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 2 lutego 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Od tego roku nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały także kobiety w ciąży. Przypominamy więc obowiązujący katalog osób objętych tą pomocą oraz zakres tej pomocy.

rezyg 4We wtorek, 10 stycznia, podczas obrad sesji Rady Powiatu, przyjęta została rezygnacja Mariana Tokarskiego z funkcji Starosty Biłgorajskiego. Radni na tej samej sesji wybrali nowego starostę oraz Zarząd Powiatu. Samorządem Powiatu Biłgorajskiego kieruje od dziś Kazimierz Paterak, dotychczasowy Przewodniczący Rady. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Piotr Majcher. Wicestarostą wybrany został Jarosław Piskorski, a Etatowym Członkiem Zarządu Jarosław Lipiec. Skład Zarządu uzupełnili także Alfred Sobótka i Jerzy Krasoń.

budowlanka 1Miesięcznik Perspektywy po raz 19 ogłosił ranking szkół ponadgimnazjalnych. W tym prestiżowym zestawieniu znalazły się też nasze szkoły. Złotą Tarczę zdobyły Technikum Leśne z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, które w rankingu zajęło wysokie 57 miejsce oraz Technikum Budowlane z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących z Biłgoraja, które w rankingu zdobyło 68 miejsce. Technikum Mechaniczno – Elektryczne Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zajęło 280 miejsce i zdobyło laur Brązowej Tarczy. Ranking objął około 1800 techników w kraju, a w klasyfikacji gazety miejsca przyznano 300 szkołom. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących na 431 miejscu i z tytułem Brązowej Tarczy znalazło się LO im. ONZ w Biłgoraju. W zestawieniu liceów sklasyfikowano 500 szkół, a sam ranking objął około 2100 liceów w kraju.

Zapraszamy na XXVII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 10 stycznia 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: