Zarządu Powiatu w Biłgoraju 4 stycznia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2017 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. UWAGA od tego roku obowiązuje nowy wzór oferty – WZÓR.     Więcej.

jaselkaTuż przed świętami w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyły się radosne jasełka. Prezentację licznie oglądała młodzież szkolna, nauczyciele, samorządowcy oraz mieszkańcy Biłgoraja. Reżyserem był Mirosław Kita, opiekę duchową sprawował ks. Michał Moń, a stół świąteczny przygotowała Małgorzata Cybulska. Uczniowie Budowlanki wcielili się w postacie jasełkowe oraz przygotowali wszystko od strony techniczno – organizacyjnej. Były to tradycyjne jasełka, ale na wesoło.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z - pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w 2017 roku. Punkty otwarte są w dni robocze: