Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu informuje, że z dniem 03.04.2017 roku rozpoczyna zapisy na egzaminy państwowe prawa jazdy na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B w nowo utworzonym oddziale terenowym w Biłgoraju przy ul. Motorowej 2. Zapisy prowadzone będą w godzinach od 7:30 do 15.30.

Natomiast oficjalne otwarcie Oddziału Terenowego w Biłgoraju Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, odbędzie się 7 kwietnia. W programie przewidziano: uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektu, wystąpienia zaproszonych gości, prezentację obiektu. O godz. 12 odbędą się egzaminy praktyczne kat. B.

rcezPrawie 3,6 mln zł pozyskał samorząd Powiatu Biłgorajskiego na projekt pt. Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS . Projekt będzie realizowany od 1 lipca i potrwa do września 2020r. Skorzysta z niego 800 uczniów i 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu: RCEZ, ZSZiO i ZSBiO. W ramach programu szkoły zawodowe otrzymają doposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na kwotę przekraczającą 1 mln złotych.

Medale 40 lecia dla obecnych przedstawicieli StarostwZamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ma już 40 lat. Zrzesza obecnie 65 klubów i ponad 5000 zawodników. Uroczysty jubileusz odbył się 3 marca w Nieliszu. Udział w nim wzięło wielu znamienitych gości min.: Wiceminister Sportu RP Jarosław Stawiarski, Prezes LZPN i Członek Zarządu PZPN Zbigniew Bartnik, Władze BOZPN i CHOZPN. Przybyło liczne grono posłów, władz samorządowych i przedstawiciele klubów ZOZPN. Wśród wielu odznaczeń przyznanych z okazji jubileuszu wyróżnienie otrzymał także nasz powiat. Podczas uroczystości okolicznościowy Medal 40-Lecia Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej został przyznany Powiatowi Biłgorajskiemu, a wręczony Staroście Biłgorajskiemu Kazimierzowi Paterakowi. Medal wręczył Wiceminister Sportu i Turystyki RP Jarosław Stawiarski.

Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak razem z Wicestarostą Jarosławem Piskorskim i Skarbnikiem Grzegorzem Płechą w poniedziałek, 13 marca, podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dotację do budowy drogi na trasie Obsza – Zamch. Całkowity koszt modernizacji prawie 7 km to 4 mln 468 tys. zł, z czego 2 mln 234 tys. zł pochodzić będzie z dotacji. Na pozostałą kwotę złożą się po połowie samorządy Powiatu Biłgorajskiego i Gminy Obsza. Droga będzie wybudowana jeszcze w tym roku.

dokarmianie2W grudniu 2016 r. oraz styczniu 2017 r. pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w 40 placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych i innych) na terenie powiatu biłgorajskiego przeprowadzili akcję edukacyjną dotyczącą dokarmiania ptaków dziko żyjących oraz przekazali zakupioną karmę dla ptaków.