Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  • ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397)
  • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537),
  • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz. 312).

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 110 tel. (84) 688 20 81

Godziny pracy Biura: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

przedsiebiorca

15 głosów było „za” przy 6 „wstrzymujących się” za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2017 roku. Głosowanie odbyło się podczas XLII sesji Rady Powiatu w dniu 24 maja 2018 roku.

Dochody budżetu powiatu w 2017 roku zrealizowano w wysokości 105.997.994,53 zł., co stanowiło 98,62% planu. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosły 107.292.772,38 zł. co stanowiło 94,82% planu.

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

blSzanowni Państwo,

Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie cyklu "Biznes Lubelskie". Już 17 maja 2018r. spotykamy się w Hotelu Sitarska w Biłgoraju.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy w chodzie sportowym, który opowie uczestnikom spotkania o roli motywacji w biznesie.