ARION Szpitale sp. z o. o. realizuje projekt „Profilaktyka raka jelita grubego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Więcej informacji -- >> ulotka

herbmalypUchwała Nr 5/2018
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ust.1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXV1/221/2017 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 4404), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

uczennicaKinga Nowikiewicz, uczennica klasy IV Technikum Odzieżowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju otrzymała stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Kinga jest finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Wiedza zdobyta w szkole pomaga Kindze w rozwijaniu pasji, którą jest projektowanie i szycie odzieży, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Jej wysokie osiągnięcia w nauce, rozwijanie umiejętności i zdolności przyniosły sukces oraz satysfakcję, ale także stały się inspiracją dla innych.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" skierowany jest do uczniów z województwa Lubelskiego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendium wynosi 400 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca). Aby zostać stypendystą należało uzyskać najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz spełnić kryteria wymagane w regulaminie.

Gratulujemy Kindze osiągnięcia i życzymy, żeby otrzymane stypendium stało się dodatkową zachętą do podejmowania nowych wyzwań i osiągania kolejnych sukcesów.

photo

W sobotę 6 stycznia 2018 roku w Biłgoraju ulicami miasta przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.

Orszak rozpoczął się w samo południe mszą świętą odprawioną w Kościele Pw. Św. Marii Magdaleny. Wierni przeszli z Sanktuarium pw. św. Marii Magdaleny na plac przy Biłgorajskim Centrum Kultury gdzie oddali pokłon Dzieciątku Jezus.

Uczestnicy Orszaku mieli kolorowe i piękne stroje oraz korony na głowach. Były m.in. grupy przebrane za anioły. Byli też mędrcy:  Kacper VIII (symbolizujący Europę, na czele orszaku czerwonego), Melchior VIII (symbolizujący Azję na czele orszaku zielonego) oraz Baltazar VIII (symbolizujący Afrykę na czele orszaku niebieskiego). Na trasie podczas przemarszu pod plac Biłgorajskiego Centrum Kultury odbyły się inscenizacje:
I - Olśnienie Mędrców, II - Pałac Heroda, III - Gospoda, IV - Szałas Pasterzy.

dscn1016

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju odwiedziła grupa młodzieży w barwnych strojach. Kolędnicy z Gimnazjum nr 2 im Stefana Batorego w Biłgoraju kultywując tradycję razem z członkami Zarządu Powiatu zaśpiewali piękne polskie kolędy, a następnie w poetycki sposób przedstawili ideę swojej wizyty.

Członkowie szkolnego koła krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zbierają w ten sposób środki na dofinansowanie wycieczek w góry. Organizatorem zbiórki jest Rada Rodziców.

W skład grupy kolędników weszli uczniowie: Szymon Bujak, Antoni Bujak, Julia Mydlak, Sandra Wójcik, Aleksandra Sarecki, Karol Krucoń, Dwid Róg, Patrycja, Szymaniak, Agnieszka Cieślak. Do Starostwa przybyli wraz z opiekunem Panią dyrektor Aldoną Kozak .