STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU, WÓJT GMINY KSIĘŻPOL, GKS RELAX KSIĘŻPOL


herbmalypPUCHAR STAROSTY BIŁGORAJSKIEGOlogogks

W RAMACH XXVI

OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

KSIĘŻPOL 27.01.2018r.

logopgwpSzanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy,  iż 1 stycznia 2018r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

Nowa instytucja przejmuje od Starosty kompetencje z zakresu gospodarki wodnej (wydawanie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych).

W Biłgoraju w ramach tej instytucji działa tzw.

Nadzór Wodny Biłgoraj. Siedziba urzędu mieści się w Biłgoraju, przy ul. Konopnickiej 7, 23 – 400 Biłgoraj. Telefon kontaktowy: 695 474 480.

W związku ze statutowym w art.137 ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej obowiązkiem zaprzestania z dniem 1 lipca 2018 roku stosowania do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych funkcji skrótu SHA-1 pprzypominamy o obowiązku dostosowania systemów informatycznych zawierających funkcjonalność składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego oraz stosowania pojęcia "kwalifikowany podpis elektroniczny".

Więcej w piśmie Ministra Cyfryzacji (pełna treść).

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji (więcej o porgramie).

Nasz urząd przystąpił do udziału w konkursie promującym płatności bezgotówkowe w urzędach (więcej o konkursie).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Projekt  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego”, Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu          - 22 592 757,89 zł
Dofinansowanie z EFRR              - 14 699 116,38 zł
Wkład własny                            -   7 893 641,51 zł

      Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej łącznie 10 obiektów użyteczności publicznej 7 jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie prac budowlanych wpływających na zmniejszenia zużycia energii elektrycznej z sieci oraz odpowiadających zasadzie głębokiej termomodernizacji, tj. ulepszeń, w wyniki których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do tych budynków na potrzeby ich ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obiekty edukacyjne, oświatowe i pomocy społecznej zostaną docieplone, planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, a także montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia na LED. W ramach tego projektu wszystkie obiektu zostaną dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (te, które nie posiadają takich rozwiązań).  

      Harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 2020 przewiduje wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:

1.    3 budynki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (dydaktyczny, warsztaty i internat) – 2018 rok.
2.    Budynek po byłym kolegium UMCS - Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju – 2018 rok.
3.    2 budynki Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce (budynek główny z oddziałem żeńskim i dziecięcym oraz warsztaty) – 2019/2020 rok.  
4.    Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju – 2019/2020 rok.  
5.    3 budynki Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (dydaktyczny, Centrum Kształcenia Praktycznego, Internat) – 2020 rok.

www.mapadotacji.gov.pl