skolodowska konkurs zszio 1
Rodzina moja jest polską, a nazwisko moje rodowe jest Skłodowska- oto słowa jednej z najwybitniejszych polskich uczonych, kobiety- pionierki, patriotki, nieprzeciętnego człowieka. W drugiej połowie listopada br., w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się konkurs pt. Maria Skłodowska Curie - patriotka i naukowiec.

andrzej szarlip starosta bilgorajski
Rada Powiatu Biłgorajskiego wybrała Starostę, przez najbliższe 5 lat Zarządowi Powiatu przewodniczył będzie Andrzej Szarlip, były rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i były pracownik biura Wojewody Lubelskiego.

Biłgoraj, dnia 20.11.2018 r.

 O G Ł O S Z E N I E

Starosta Biłgorajski ogłasza, że Uchwałą Zarządu Powiatu w Biłgoraju Nr 193/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktu wybrano następujące oferty na:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – od godz. 7 30 do godz. 1130 - wysokość dotacji 60 060 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 3000 zł( trzy tysiące złotych) na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej - wybranoofertę: Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12 w Biłgoraju.
  2. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – od godz. 1130 do godz. 1530 – wysokość dotacji 60 060 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej –wybrano ofertę:Związku Młodzieży Wiejskiej,z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 6/6 .

herbmalypWykonując Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 2 listopada 2018r. przedstawiam porządek obrad pierwszej sesji Rady Powiatu:

  1. Otwarcie sesji
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art.20 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym
  4. Ustalenie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu
  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie obrad pierwszej sesji

wyznaczonej na dzień 21 listopada 2018r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94.

Jednocześnie informuję, że w dniu 21 listopada 2018r. będzie sprawowana Msza Św. w intencji Radnych Rady Powiatu w Biłgoraju, o godz. 10.00 w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju – na którą serdecznie zapraszam.

Starosta Biłgorajski

Kazimierz Paterak


Sesję można oglądać poprzez link: https://www.youtube.com/embed/diTi4DM0dIM

wolnosc nasza 1 1
Z udziałem kilkudziesięciu artystów koncert „Wolność nasza” zakończył biłgorajskie – powiatowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert,  który odbył się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zgromadził na widowni kilkaset osób.