sprzatanie swiata 2018W tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2018. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. W ramach prowadzonej uczniowie zapoznawali się z celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania.

Uchwała Nr 175/2018 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 30października 2018 r

w sprawie zgłaszania organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku , poz. 995 z późn. zm.) art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.poz.450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwala co następuje:

Image0006

kamizelki odblaskowe
Dziś w Gminie Obsza, odbyło się przekazanie kamizelek odblaskowych oraz opasek odblaskowych dla wszystkich dzieci szkół z terenu Gminy. Elementy poprawiające widoczność najmłodszych, dyrektorom szkół i placówek oświatowych wręczyli Starosta Biłgorajski oraz Wójta Gminy Obsza.