Ogłoszenie Starosty Biłgorajskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju

- pełna treśc na stronie BIP

Zarząd Powiatu w Biłgoraju podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2019 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2019 roku. Szczegóły konkursów w linku: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=61949

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku. Szczegóły w linku: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=61951

oplatek rp 2018
Radni i Zarząd Powiatu Biłgorajskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i zaproszeni goście, w tym kierownicy jednostek podległych spotkali się na uroczystej wigilii. Tradycyjne świąteczne spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

wigilia szzakPrzewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna i członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny reprezentowali samorząd powiatowy na spotkaniu opłatkowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wigilia odbyła się w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

swiatlo pokoju 2018 1
Biłgorajscy harcerze z 13. Starszoharcerskiej Drużyny „Pochodni” przekazali dziś Staroście Biłgorajskiemu, Andrzejowi Szarlipowi betlejemskie światło pokoju. Płomień odebrali od słowackich skautów.