otwarcie drogi program lesno samorzadowy 1
W piątek, 12 października, dokonano otwarcia dróg powiatowych relacji Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród, Aleksandrów – Szostaki oraz mostu w Szostakach, zrealizowanych w ramach pilotażowego programu współpracy leśno - samorządowej w Powiecie Biłgorajskim. W uroczystości udział wziął Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak.

DSC00528Uroczyste akademie i apele, rozmowy o sytuacji obecnej i najbliższej przyszłości, nagrody pieniężne, ale przede wszystkim wyrazy życzliwości, wdzięczności, szacunku i uznania. Tak przebiegł Dzień Edukacji Narodowej w szkołach Powiatu Biłgorajskiego. Z nauczycielami spotkał się Starosta Kazimierz Paterak.

Uchwała Nr 159/2018 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2018r. poz. 1467) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

dzien tworcy kultury 2018
Tradycyjnie już Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zorganizowało Powiatowy Dzień Twórcy Kultury. Podczas wydarzenia wyróżnione i zauważone zostały osoby mające swój wkład w podtrzymywanie i rozwój naszej kultury i tradycji.

powiatowy festiwal ludowy 1
Zespoły reprezentujące niemal wszystkie Gminy Powiatu Biłgorajskiego, wzięły udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Ludowej, który w Biłgoraju 13 października br. zorganizował Starosta Biłgorajski.