porozumienia sierpniowe 1
Uroczystości związane z Dniem Solidarności i Wolności z udziałem Starosty Biłgorajskiego Kazimierza Pateraka odbyły się 31 sierpnia 2018 roku w Biłgoraju. Zorganizował je miejscowy oddział NSZZ "Solidarność" i środowiska prawicowe Ziemi Biłgorajskiej. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Miasta, przedstawiciele władz samorządowych i związków zawodowych oraz poczty sztandarowe.

dozynki lukowa bilgoraj 3
26 sierpnia br. święto plonów obchodzono w gminach Turobin, Biszcza, Łukowa i Biłgoraj. Wspólnie z mieszkańcami dwóch ostatnich społeczności, świętował także Starosta Biłgorajski, Kazimierz Paterak.

dozynki tarnogrod obsza 1
Z rolnikami Gmin Obsza i Potok Górny zakończenie plonów świętował Kazimierz Paterak. Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. To dziękczynienie Bogu za plony, a rolnikom za pracę. Wpisane jest głęboko w polską tradycję i kulturę polskiej wsi.

plakat dozynki bilgoraj 2018poprawiony

swieto wojska polskiego 001
Udziałem w uroczystościach religijno – patriotycznych i złożeniem kwiatów przy Pomniku Wdzięczności w Biłgoraju, Starosta Kazimierz Paterak uczcił Święto Wojska Polskiego i 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Organizatorem rocznicowych wydarzeń był Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz środowiska kombatanckie miasta.