krew2018

Koordynator akcji: Marcin Jakóbczyk Biuro Wojewody tel. 81 74 24 288, email: mjakobczyk@lublin.uw.gov.pl

do pobrania: karta zgłoszenia w formacie Word-a.

nprczytelnictwaPriorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Powiat Biłgorajski otrzymał dotację celową w wysokości 48 000 zł. na zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe w wysokości po 15 000 zł (12 000 zł – środki pochodzące z dotacji, 3000 zł finansowy wkład własny organu prowadzącego) otrzymały następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
  • Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
  • Technikum Elektryczno – Mechaniczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.

Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

Baza danych, poprzez sieć redaktorów lokalnych, aktualizowana jest w systemie ciągłym, w związku z czym zaleca się zapewnienie okresowego dostępu do sieci Internet, podczas którego następuje automatyczna aktualizacja informacji. W celu ograniczenia transmisji danych aktualizowane są wyłącznie dane, które uległy modyfikacji. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu aplikacji, po jej uruchomieniu może wystąpić kilkusekundowa zwłoka związana z aktualizacją danych.

Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Więcej na stronie: http://dzielnicowy-blizej-nas.policja.pl/dbn/moja-komenda/3563,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html

kmzbPoczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

herbmalypUprzejmie zapraszam na XLIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: