dołącz do nas na Facebooku : #PolubSwójPowiatPOMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ XVII EDYCJA

Ogólnopolska akcja charytatywna "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Podczas akcji zbierane są wyłącznie dary rzeczowe, takie jak :

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych będącym w trudnej sytuacji materialnej,dzieciom niepełnosprawnym podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców
a także innych placówek szkolno – wychowawczych i opiekuńczych

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o dzieciach w najbliższym otoczeniu.

więcej na stronie : www.pdpz.pl