image 04 12 19 01 21 1Uczniowie I LO im. ONZ uczestniczą w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanym od marca 2019 do listopada 2020 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W ramach projektu dwie grupy młodzieży wyjeżdżają cyklicznie na zajęcia warsztatowe odbywające się  godzinach od 9.30 do 15.30 w laboratoriach Zakładu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

RO urządzanie lasu      W dniu 09.12..2019r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się narada techniczno-gospodarcza dotycząca  realizacji zadania publicznego na zlecenie i koszt Starosty Biłgorajskiego  tj. „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy i Miasta Frampol oraz Gminy Tereszpol”.

szlachetna paczka

7-8 XII w całej Polsce miał miejsce "Weekend Cudów", czyli finał "Szlachetnej Paczki".  Podczas XIX edycji w powiecie biłgorajskim udało się pomóc 55 rodzinom a  w akcję zaangażowało się ponad 40 wolontariuszy. Wiele anonimowych osób wspierało ich finansowo, ale również psychicznie i duchowo. "Chcemy pomagać mądrze, gdyż nie szukamy ludzi po prostu biednych, ale takich, w których widzimy potencjał i wiemy, że to zmieni coś w ich życiu" mówiła Lider Szlachetnej Paczki - Elżbieta Łukasik.

szkolenie_fryzjerskieNauczyciele praktycznej nauki zawodu w ZSZiO w Biłgoraju dnia 2 grudnia 2019 roku zaprosili  Panią ElenęVoynovą - mistrza eksperta, członka narodowej reprezentacji Ukrainy w branży fryzjerskiej, dyplomowanego sędzię Ukrainy.