100 lecie szkoly w soli 18   20 listopada br., Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka obchodził jubileusz 100-lecia działalności placówki. Na jubileuszowych uroczystościach, samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentowali Marian Kurzyna – Przewodniczący Rady Powiatu i Jan Małysza – członek Zarządu Powiatu.

      Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni "Victoria" podsumowało tegoroczną ligę strzelecką. Stowarzyszenie obchodziło także jubileusz 5-lecia działalności. Z tej okazji przygotowano specjalne uroczystości, w których uczestniczyła poseł Beata Strzałka i Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.klub strzelecki victoria 31

IMG 4299  W ubiegłą sobotę, 16 listopada, w sali widowiskowej SCK w Mielcu, odbyła się XIII. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego w Mielcu. W festiwalu wzięło udział 15 zespołów i teatrów tańca w całej Polski. Na scenie zaprezentowały się zespoły m.in. - z Warszawy, Krakowa, Torunia, Mielca, Wrocławia, Lublina, Tarnowskich Gór, Katowic, Tarnowa i Biłgoraja.

       Konkurs na logo i hasło Powiatu Biłgorajskiego miał charakter otwarty. Wzięły w nim  udział 42 osoby: w tym uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich w Biłgoraju, wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, osoby dorosłe-pracujące z terenu naszego miasta oraz dwójka studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prace można było nadsyłać pocztą tradycyjną i elektroniczną lub składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Każdy z uczestników mógł złożyć maksymalnie 3 prace z logotypem i 3 z hasłem promocyjnym. Zdecydowana większość nadesłanych prac prezentowała wysoki poziom artystyczny, toteż wybór zwycięskiego projektu okazał się bardzo trudny.WYNIKI

Maria Gałka  ma 55 lat, pochodzi z Różańca. Jest żoną i matką dwójki dorosłych dzieci. Obecnie mieszka w Obszy. Zaczynała pracę w Referacie ds. Ewidencji Gruntów w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, później pełniła funkcję kierownika tego referatu, a także Referatu Geodezji. Z wykształcenia jest geodetą Pracowała też w Urzędzie Rejonowym w Biłgoraju jako inspektor w Oddziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Do momentu wyboru na Etatowego Członka Zarządu Powiatu Biłgorajskiego pracowała w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy na stanowisku głównej księgowej. Jak wspomina Pani Maria w wolnym czasie uczy się języków obcych.

członekE