Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie zadań na 2020 rok będzie prowadzony w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 07 września 2020 r.

   Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie zadań na 2020 rok będzie prowadzony w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 07 września 2020 r.

Wnioski można przesyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.
 
Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na:
- budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe),
- budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne).
 
Ww. zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 
W ramach realizacji ww. zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 
Pobierz złączniki z BiP