W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza dotycząca realizacji zadania publicznego o nazwie "Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj” na lata 2020 - 2030.

Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, czy społecznych towarzyszyły Wam satysfakcja i poczucie samorealizacji. Niech piękno i dobro towarzyszy Wam każdego dnia, a szczęście rodzinne i miłość bliskich nigdy Was nie opuszcza. Drogie Panie przyjmijcie te zyczenia od czałonków Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Biłgoraju.
 
Na terenie powiatu nie wykryto przypadku zarażenia coronavirusem. Musimy jednak zachować wszystkie procedury bezpieczeństwa i podejmować skuteczne działania informacyjne, co aktualnie czynimy - zapewnia Starosta Biłgorajski. O stanie przygotowań na ewentualne przypadki zachorowań związanych z nowym wirusem debatowano podczas nadzyczajnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Zarządu Powiatu.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów koronawirusa / profilaktyka

W dzisiejszym wydarzeniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Około 400 osób pobiegło w hołdzie dla Żołnierzy Niezłomnych. To jest bardzo dobra informacja, która pokazuje, że w społeczeństwie budzi się duch patriotyzmu - mówił na Starcie biegu Starosta Bigorajski Andrzej Szarlip.