28 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się podsumowanie Powiatowego Roku Sportowego 2019/2020 . Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski serdecznie podziękował za promocję sportowego stylu życia jak ròwnież pogratulował zwycięzcom osiągniętych wynikòw :

     XXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94 . Porządek obrad.

      25 września dzięki porozumieniu 4 samorządów i wsparciu z programu Fundusz Dróg Samorządowych oficialnie oddano do użytku ponad 18 km świeżo wyremontowanych dróg powiatowych na trasie Gródki - Chłopków.  Inwestycja była wyczekiwana przez mieszkańców ponad 30 lat.  

     Dzięki funduszom europejskim szkoły z naszego regionu postawią na kształcenie zawodowe. 22 września Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala uroczyście odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego symboliczny czek na realizację takiej inwestycji. W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe z RPO WL wsparcie uzyskało w sumie 31 projektów. Dofinansowanie z UE wyniosło w nich niemal 81,7 mln zł.

      Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza konsultacje projektu : "Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021rok”  Konsultacje potrwają od 24 września do 2 października br. W tym czasie uwagi do "Programu" można kierować na adres Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 lub pocztą elektroniczną: adziedzic@bilgorajski.pl. Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Programu / dokumenty do pobrania