W sobotę 1 sierpnia o godz. 15.30 Mszą św. w intencji poległych rozpoczęły się uroczystości  upamiętniające 76. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięcią płacimy za wolną Polskę  - przypominał Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip.

XX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Starosta Biłgorajski

podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Prognoza Oddziaływania na Środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj na lata 2020-2030

Zachęcamy gorąco mieszkańców powiatu błgorajskiego do udziału w akcji oddawania krwi 28 lipca 2020 r. w godz. od 8:30 do 12:00 (rejestracja) na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Zgłoszenie do udziału w akcji pod nr telefonu 84 68 20 68. Akcja została zainicjowana przez lekarzy powiatu biłgorajskiego dla pacjentów onkologicznych wymagających leczenia hematologicznego z naszego terenu. Masowym udziałem w akcji okażemy duże wsparcie i pomoc ludziom chorym.
 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu dla młodzieży “Aktywni na 100 lat”! Chcesz poznać fajnych ludzi i zaangażować się w działania charytatywne? Lubisz wyzwania, chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i podnieść swoje szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości? Masz 15-29 lat? Mieszkasz w: Lublinie, Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie,Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Puławach lub Włodawie?