Uwaga organizacje pozarządowe, zostały jeszcze jedynie dwa dni, by organizacje pozarządowe z terenu Ziemi Biłgorajskiej złożyły wnioski do konkursu grantowego ogłoszonego przez powiat biłgorajski. Macie Państwo pomysł na wydarzenie kulturalne lub sportowe, działania profilaktyczne, promocję zdrowia czy np. na zadania z zakresu ratownictwa? Napiszcie wniosek - przystąpcie do konkursu!

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju corocznie otrzymują stypendia za sukcesy w nauce. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności za zdobyte tytuły laureata i finalisty olimpiad, stypendium Ministra Edukacji i Nauki został uhonorowany Piotr Łaba, jako jeden z 26 uczniów w województwie lubelskim. Z kolei stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen otrzymali, podobnie jak w roku ubiegłym, Piotr Łaba i Patrycja Pietruczyk.

boze narodzenie 2021 001

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się, co następuje:

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu Marka Lubelskie jest bezpłatne. Szczegóły w artykule.