23 września 2021 roku, w godzinach 8:00 - 12:00, na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (od strony ul. Sikorskiego) odbędzie się terenowa akcja poboru krwi. Darem z samego siebie podzielić się będzie można w specjalnym krwiobusie. Organizatorami akcji są RCKiK w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, PCK oddział w Biłgoraju. Przyjdź i oddaj krew, pomóż osobom chorym w walce o życie i zdrowie.

Projekt ”Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” jest finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021 - 2030 w ramach zadania publicznego. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, do którego należy także powiat biłgorajski. Projekt dotyczy udzielenia wsparcia młodym stażem organizacjom społecznym oraz grupom nieformalnym. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi szkolenia oraz warsztaty dla potencjalnych beneficjentów programu grantowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju w załączaniu przesyła Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2021 roku, uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu biłgorajskiego.

Uroczystości powiatowe poświęcone pamięci bohaterów walczących z sowieckim okupantem odbyły się w Biłgoraju. Okazją była 82. rocznica agresji ZSRR na Polskę, 17 września 1939 roku.
Na uroczystości złożyła się Msza święta, montaż słowno muzyczny, wystąpienie starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Krzyżem Katyńskim. Na uroczystościach powiat biłgorajski reprezentowali obok starosty, poczet sztandarowy, członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny, sekretarz powiatu Małgorzata Liwosz-Rudy oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, Marta Marchewka - Skurzak.

Frampol, Goraj, Radecznica i Józefów – to miejscowości, gdzie w najbliższych dniach pracownicy ZUS będą pomagać rodzicom i opiekunom w składaniu wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+”. Program „Dobry Start” to dofinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł na każdego ucznia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie do końca listopada, drogą elektroniczną. Pracownicy ZUS pomagają rodzicom i opiekunom uczniów w składaniu elektronicznych wniosków w placówkach Zakładu, a także podczas dyżurów w lokalnych instytucjach w mniejszych miejscowościach.