W dniach od 22 do 28 lutego br. trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m. in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączyli się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Zachęcamy do skorzystania z:

* Bezpłatne porady prawne w powiecie biłgorajskim, tel. 668 150 589.

* Sąd Rejonowy w Biłgoraju, tel. 84 685 08 75 (w godzinach 14:00 - 15:00).

* Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju:
- w dniach 22 do 26 lutego w godzinach urzędowania,
- w dniach 27 - 28 lutego, tel. 602 338 175.

* Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Biłgoraj:
Lubelska 16, środa w godzinach 15:00 - 20:00,
Tel. 885 558 896 (dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu).